Alternativmessen 22-24 november 2013 – Grønn Livsstil i sentrum

Velkommen til fellesstand for permakultur, økosamfunn, byggbiologi, transition town….

Dette året har Den Store Alternativmessen på Lillestrøm et tydelig fokus: Grønn Livsstil står i sentrum
– bokstavelig talt med hensyn til messekart.

Ambisjonen hos organisatorene Eirik Solum og Cathrine Wetlesen er å profilere konkrete alternativer for et bærekraftig fremtid (slik at Alternativmessen har litt mer å tilby en kun spådamer og kommers som tilfredsstiller ønske etter lettvinte svar på komplekse utfordringer….).

Med oss er det aktører som Fremtiden i våre hender, WWF, miljøpartiet De Grønne etc. i et eget areal sentralt i hallen (salgsstand skal være lenger unna).

De strekker seg langt når det gjelder det finansielle og tilbyr oss fire stand til prisen for en.
Da er vi altså:

– Norske Økosamfunns Forening
Norsk Permakultur Forening
Norsk Byggbiologi Forening
Baldron Ideel Forening
Transition  Town Norway / Omstilling Nesodden

som kan fylle dette rommet med innhold og med vårt nærvær.

I og med at standene står rett ved siden av hverandre er ikke bemanningen heller et stort problem: en som står hos NØF vil også kunne dele ut noe brosjyrer / svare på spørsmål rundt permakultur eller omvendt. Og så står Norsk Byggbiologi Forening, Baldron Ideell Forening og Transition Town (Omstilling Nesodden) igjen rett ved siden og kan hjelpe til.

Kanskje noen vet om flere mulige synergier? Kankje flere som kan stille?

Som styreleder Jan Bang skrev:
“Dette ville være en fin måte å profilere oss på, og rekke ut til mange nye mennesker.”

Har du noe innspill? Kunne du tenke deg å bidra til brosjyre, plakat, presentasjoner? Stå på standene? Meld deg raskt hos Raphael.

 – Ovenfor tekst er skrevet av Raphael.

Den store alternativmessen 2013 – Program:
http://www.alternativ.no/element_db/16/1609_prog_lillestrom2013.pdf