NAKUHEL KONFERANSE -­ Asker 5 ‐ 6. november 2012

«NATUR OG KULTUR SOM FOLKEHELSE»

Etter 25 år med Natur, kultur og helse (NaKuHel)-­‐konseptet ønsker vi å markere denne utviklingen med en inspirerende konferanse.
På programmet finner du blant annet:

Walter Ricchiardi, President in The EUPHA: Vision for Public Health in Europe.
Øystein Dahle, Tidligere styreleder i Worldwatch Institute: Vårt globale ansvar.
Per Fugelli, Professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO: Døden som natur, kultur og folkehelse.
Geir Riise, Generalsekretær i Den norske legeforeningen: Kan natur-­‐ og kulturaktiviteter supplere dagens medisin?
Kjersti Toppe, Nestleder i Helse-­‐ og omsorgskomitten på Stortinget: Helsefremmende arbeid -­‐ en politisk utfordring?
Marianne Aasen, Leder i Kirke-­‐, utdannings-­‐ og forskningskomiteen på Stortinget: Hva betyr natur og helse for trivsel i skole og utdanning?

Oversikt:
http://www.med.uio.no/helsam/om/aktuelt/arrangementer/2012/natur-kultur-helse.html

SE HELE PROGRAMMET:
http://www.med.uio.no/helsam/om/aktuelt/arrangementer/2012/nakuhel/program.html

Teknisk arrangør er: www.FFHS.no Gunnar Tellnes
www.tellnes.info
SMS/mobil: +47-­‐90971297