Oppdatering fra Natursamfunn

Natursamfunn

Dette er en portal for deg som søker et nytt levesett i harmoni med naturen. Nettstedet er ment å gi en grunnleggende innføring i hva et Natursamfunn er, inspirere og motivere andre til å leve annerledes, formidle informasjon og praktisk kunnskap, og skape et nettverk av mennesker som samarbeider mot et felles mål. Vår oversikt over økolandsbyer, økotun, økogrender o.l. som allerede er under etablering og oppbygging her til lands:

Vanaheim Natursamfunn
Vanaheim er et helhetlig og eventyrlig natursamfunn som legger stor vekt på selvforsyning, kreativitet, høyere forståelse, barn og utvikling, bærekraftighet og sunnhet, alt i harmoni med naturen og hverandre. Vi er en modell som bidrar med og inspirerer verden til positive forandringer, ved å leve som et eksempel, forske på nye/gode løsninger og formidle nyttig informasjon.

Vanaheim Natursamfunn er det første natursamfunn-pionèrprosjektet i Norge. Vi holder til i Møre og Romsdal, blant fjell og fjorder. Vår struktur baserer seg først og fremst på klustere av større familiehager forankret i permakultur, og økologisk bygging som føyer seg harmonisk inn i landskapet. Vi ønsker også å bygge opp et fellesområde med verksteder, forsamlingssted, gjesteboliger og dyrkingsområder. Fokuset på dypøkologi og historisk forankring er en del av vårt særpreg.