Innføringskurs i biodynamisk landbruk

På dette kurset vil du få ei teoretisk og praktisk innføring i biodynamisk landbruk slik at du kan komme i gang med å drive biodynamisk i din egen markedshage eller på din egen gård. Kurset har yrkesdyrkere (markedshagedyrkere og bønder) som hovedmålgruppe.
Innføringskurs i biodynamisk landbruk

Hele dagen
2 september, 2022 4 september, 2022

Innføringskurs i biodynamisk landbruk

Søndre Aas gård og miljøsenter.

På dette kurset vil du få ei teoretisk og praktisk innføring i biodynamisk landbruk slik at du kan komme i gang med å drive biodynamisk i din egen markedshage eller på din egen gård. Kurset har yrkesdyrkere (markedshagedyrkere og bønder) som hovedmålgruppe.
-
KURSINNHOLD
- Introduksjon til biodynamisk landbruk – historisk perspektiv, sosialt og spirituelt
- To sentrale begrep: gårdsorganisme og gårdsindividualitet
- Fra gjødsel til kompost av høy kvalitet (praksis)
- Betydninga av husdyr på gården
- De biodynamiske felt- og kompostpreparatene (praksis)
- Jordkultur for ei levende matjord
- Regelverket for biodynamisk landbruk (Demetermerket)
- Markvandring m/ spadeprøve m.m. for å vurdere jordegenskaper
TID: 2.-4. september 2022. Vi starter fredag ettermiddag kl 16 og avslutter etter lunsj søndag ca kl 14.30.
STED: Søndre Aas gård og miljøsenter, Rosenholmveien 11, 1252 Oslo
KURSAVGIFT: 2000 kroner per person inkl. mva. Enkel overnatting på delt rom er inkludert i kursavgifta. I tillegg kommer 900 kroner for alle måltider fra fredag kveld til søndag lunsj. For de som ønsker er det hotell i nærheten.
PÅMELDING: Send e-post med navn, adresse, org.nr, mobilnummer, kort om din markedshage/gård, ønske om overnatting og eventuelle spesielle behov (diett, allergier) til innen 22. august. Du vil da få tilsendt faktura, og deltakelse er sikret etter betaling av kursavgifta.
OBS: Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla gjelder. Yrkesdyrkere (markedshagedyrkere og bønder) vil bli prioritert.
-
KURSLEDERE
- Eric Brinkhof, biodynamisk bonde/gartner og birøkter, daglig leder i Biodynamisk forening.
- Nathaniel Mead, pensjonert lektor i jord- og plantekultur fra Sogn jord- og hagebruksskule, selvstendig rådgiver med hovedtema kompostering og økologisk/biodynamisk grønnsaksproduksjon. Lærer i BINGN.
- Vibhoda Holten, selvstendig landbruksrådgiver og kursholder i regenerativt jordbruk og fruktbar jord i Sunn Jord AS.
-
KONTAKTPERSONER
Vibhoda Holten, mobil 916 98 010
Eric Brinkhof, mobil 483 32 258
Seminaret gjennomføres med økonomisk støtte fra Viken Fylkeskommune.
-

Vis hele kalenderen