Styret velges av årsmøtet og skal bestå av 3 til 7 personer.
Vi ser et eldre styre nedenfor her. Ved neste årsmøte så får vi ryddet opp.

Jan Bang

(Nest-leder.)

www.permakulturisten.com

Jan Martin Bang er født i Oslo og vokste opp i England hvor han studerte arkeologi, geografi, filosofi, pedagogikk og jordbruk. Han var aktiv i den engelske samvirke bevegelsen (Co-operative Movement) og fagforeningen for landbruksarbeidere i 1970 årene. Han flyttet til Israel i 1984 og var kibbutz medlem i 16 år. Siden 1993 arbeidet han med miljøprosjekter i kibbutz bevegelsen. Han representerte ”Global Ecovillage Network” i Israel, og var med å bygge opp den Israelske Permakultur bevegelse, og underviste de første Permakultur kurs på hebraisk. Som en del av dette arbeidet fikk han anledning til å reise mye i Midt Østen, og besøke prosjekter og undervise i Egypt, Tyrkia, Kypros og de Palestinske områder.

I 2000 flyttet han til Norge og var medarbeider på Solborg Camphill Landsby utenfor Hønefoss i Norge i flere år. Han var tidligere sekretær i Norsk Permakultur Forening og har vært aktiv i økolandsbymiljøet i Norge. Han redigerer Landsbyliv, tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge, er styreformann i Norske Økosamfunns Forening og sitter fortsatt i styret til Norsk Permakultur Forening.

Han fikk sin Permakultur Diplom fra det Nordiske Permakultur Institutt i 2006 for hans arbeid innenfor pedagogikk og felleskapsutvikling. I 2010 ble han valgt som styreleder i International Communal Studies Association, en verdensomspennende organisasjon av akademikere og aktivister som studerer og bor i økolandsbyer, kollektiver, og andre typer fellesskap.

Jan skrev boken ”Ecovillages – a Practical Guide to Sustainable Communities” i 2005, og i 2007 “Growing Eco Communities – practical ways to create sustainability”, begge er utgitt av Floris Books i Edinburgh. To bøker til kom i 2009; ”Sakhnin – a portrait of an environmental peace project in Israel” og ”The Hidden Seed – the story of the Camphill Bible Evening”. I 2010 kom boken “”A Portrait of Camphill – from founding seed to worldwide movement”, en bok om Camphill bevegelsens historie internasjonalt.

Ta gjerne kontakt: jnbng49ATTgmail.com (erstatt ATT med symbolet @)

Marianne Westby

(leder og kontakt for Studieforbundet Solidaritet og addresse for NØF.)

Randi Gjerdrum

(Sekretær, utreder, kontakt for Miljøverndepartementet, seminarprosjektet og kontakt for Økolandsby i Telemark.)

Ingunn Grande

Vara:

Paal Joachim Romdahl – (Web ansvarlig)

PJ vokste opp i USA og i Norge, og har studert Kunst Historie i Minneapolis fra 1998 til 2002. Med sin 1 år arbeidstillatelse så bestemte han for å dra til Hollywood og jobbe som skuespiller, og tilbrakte mye av 2003 i Los Angeles hvor han var med i film og tv produksjoner.

I 2004 så dro han tilbake til Norge hvor han også jobber sporadisk som statist og fra 2004 til 2008 hadde han forskjellige typer jobber, som lærer i barnehage, vikar i ungdomskolen, garter på gravlund, pleier på aldershjem, og andre vikar jobber m.m. I 2006 så ble han med i Oslo Spirituelle Filmklubb hvor han etterhvert ble med i styret og tok også over ansvaret for nettsiden. I 2008 jobbet han i et og halv år som Medier og Kommunikasjons lærer på Sogn Videre Gående Skole (VGS). I tiden etter så har han jobbet freelance som kurs instruktør innen Adobe programvare og web designer.

Høsten 2011 begynte Paal Joachim å jobbe som freelance web designer hos Baldron. Han var med på flere møter hos Norsk Økosamfunn’s Forening på våren 2012 og lagde også en nettside for Norsk Økosamfunns Forening. Under siste møtet i juni ble han også med i styret.

15 august 2012 til 22 mars 2013 jobbet Paal Joachim som Media og Kommunikasjons lærer ved NorOff videregående skole. Han utviklet WordPress og andre kreative kurs for elevene. I dag jobber han freelance. Hvis du trenger nettside hjelp eller design hjelp så er det bare å ta kontakt.

Axel Wannag