Litteratur liste

Jan Martin Bang, styreleder i NØF har utgitt to bøker de siste årene.

Permaculture-bok-Jan-Bang

”Permaculture – A Student’s Guide to the Theory and Practice of Ecovillage Design” kom ut på Floris Books Forlag. Det er teksten som han underviser i Permakultur Grunnkurs som også kan brukes til økosamfunndesign. Den er full av tips for lærere og for selvstudiegrupper.

”Permaculture – A Spiritual Approach” er skrevet sammen med Craig Gibsone fra Findhorn, og går nærmere inn på flere av de temaene som de tok opp i seminarene de har gitt her i Norge i år og i fjor. Boken er utgitt på Findhorn Books. Mer om disse bøkene, og om Jan Bang kan finnes på permakulturisten.com

Vidar-Rune Synnevåg og Rolf Erik Solheim, redaktører.

Framtidsfrø-spirer-til-en-bedre-verden

Framtidsfrø – Spirer til en bedre verden. Abrakadabra. 2012. ISBN 978-82-7780-061-5

Bjørn Berge, De siste syke hus. Universitetsforlaget. 1988. ISBN 82-00-0351-1

Øyvind Aarvig, Miljøhåndbok for hus. Bonytt. 1997. ISBN 82-70+39-041-0

Dag Hareide, Naturligvis, Håndbok for en miljøvennlig hverdag. Gyldendal. 1996. ISBN 82-05-24497-9

Stellan Atterkvist og Thomas B. Johansson, Sol Norge, En skisse av et fornybart energisystem. Universitetsforlaget. 1980. ISBN 82-00-05372-5

Harald N. Røstvik, Solenergi. SUN-LAB Forlag. 1991. ISBN 82-91052-01-8

Chris Butters og Finn Østmo, Bygg for en ny tid. NABU. 2000. ISBN 82-7078-048-0

Walter Kraus, Miljø Hus. Eikstein Forlag. 1986. ISBN 82-90601-02-6

Frederica Miller og Alice Reite, Levende Hus. TI Forlaget. 1993. ISBN 82-567-0659-7

Nils Skaarer, Mer Bolig for Pengene. Landbruksforlaget. 2001. ISBN 82-529-2223-6

Øistein Parmann, redaktør, Vidaråsen Landsby. Dreyer. 1980. ISBN 82-09-01814-0

Rolf Jacobsen, Halm som byggemateriale. Litera. 1999. ISBN 82-485-00002-0

Christian Norberg-Schulz, Mellom jord og himmel, en bok om steder og hus. Pax Forlag. 1992. ISBN 82-530-1582-2

Ibrahim Abouleish, SEKEM, en veiviser for det nye Egypt. Antropos Forlag. 2012. ISBN 978-82-7940-103-2

Øistein Parmann, Skjebne møter, Vidaråsen og Camphill – en spire for fremtiden. Grøndahl Dreyer. 1996. ISBN 82-504-2314-3
Vidaråsen – livet i en Camphill Landsby. Purgatorio Forlag. 2005. ISBN  82-995739-2-0

Rolf Jacobsen, Tun, Bygninger ig Økologi. Landbruksforlaget. 2001. ISBN 82-529-2312-7

Per Øverland, Vallersund Gård. Trondheim. 2005. ISBN 82-92176-82-7

Miljøleksikon – Energi, helse, natur, Økologi. NKI. 1991. ISBN 82-562-2335-9

Odd Brochman, En bok om stygt og pent. Cappelen. 1953.

Christian Egge, Levende Økonomi – ledende økonomer tenker nytt. Flux Forlag. 2011. ISBN 9788292773437

Kirsty Mckinnon, Kjøkkenhage. Tun Forlag. 2011. ISBN 978-82-529-3317-8

Erik Damman, Bak Rom og Tid. Dreyer. 1987. ISBN 82-09-10394-6

Arne Næss, Økologi, Samfunn og Livsstil. Universitetsforlaget. 1976. ISBN 82-00-03236-1

Leif Holbæk-Hanssen, Økonomi og samfunn – når mennesket blir viktigst. Antropos Forlag. 2009. ISBN 978-82-7940-084-4

Markus Lindholm, Jordens ansikt – dialoger med en skapende natur. Vidarforlaget. 1996. ISBN 82-90016-40-9

Eivind Reinertsen, Reisen uten ankomst – undergrunnskulturen og vår tid. Aschehaug. 1976. ISBN 82-03-08353-6

Inger Handegård, Enkel Beskjæring av Busker og Trær. Gyldendal. 1995. ISBN 82-05-22654-7

Guttorm Fløistad, Kunsten å omgås hverandre – en bok om ledelse, bedriftskultur og etikk. Gyldendal. 1991. ISBN 82-417-0892-0

Jon Bjartnes, Miljøboka – praktiske råd om bevisst forbruk. Cappelen. 1989. ISBN 82-02-11751-8

Ervin Laszlo, Revolusjon i vitenskapen – fremveksten av det holistiske paradigmet. Flux Forlag. 2003. ISBN 82-996657-2-8

John Seymour, Melk og honning, og litt svette! Meitemarkens Forlag. 2001. ISBN 82-92316-00-0

Ellen-Beate Wollen, Gratis Mat. J. M. Stenersens Forlag. 2014. ISBN 978-82-7201-553-3

Håkon Mella, Enkel Kjøkkenhage på 1 – 2 – 3. J. M. Stenersens Forlag. 2013. ISBN 978-82-7201-554-0

Stein Jarving, Det Grønne Liv. Eutopia Forlag. 2002. ISBN 82-91918-09-0

Helen og Scott Nearing, Dyrk Grønnsaker om Vinteren! – i et soloppvarmet drivhus. Stiftelsen Museumsvokterne. 2007. ISBN 978-82-92316-20-7