Bli medlem av Norske Økosamfunns Forening!

Foreningens formål er å utvikle og tilrettelegge for å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn, økolandsby og økotun og andre tiltak som fremmer en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en slik målsetting. Dette kan du være med på!

Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge skal også støtte arbeid som formidler kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut i samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele kloden.

Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge har over 400 på mailinglisten og 1200 i Facebook gruppen. Vi sender ut mellom 4 og 6 nyhetsbrev per år, og har en rekke åpne møter i Oslo hver vår og høst. Der kommer det ofte en god blanding med folk, og mange forskjellige prosjekter fra inn- og utland blir presentert. Vi arrangerer også seminarer, studiesirkler og kurs. I tillegg har vi endel aktivitet på Facebook der vi sprer nyttig informasjon om turer, prosjekter, kurs og andre aktiviteter som kan være aktuelle. Vi samler stoff hvert år til en årbok som inneholder lister over de økosamfunn vi kjenner til, og har mye annet stoff om økosamfunn, omtaler av bøker og filmer som er aktuelle, og artikler.

Foreningen ble stiftet i 2009 og har hatt en åpen struktur med en nøktern økonomi og alle aktiviteter er blitt gjort på dugnad. Vi føler nå at vi trenger å utvikle dette arbeidet videre, og stifte sterkere nettverk i utlandet, særlig i Europa. Derfor inviterer vi nå de som vil støtte dette arbeidet, og bli engasjert, til å bli betalende støttemedlemmer.

Kontingenten:
100,- kr for privat medlemskap.
500,- kr for organisasjonsmedlemmer.
Betal til konto 1254 05 59390 Husk å skriv navn og adresse, og merk betalingen: Medlemskap 2019.

Medlemsfordeler:
* Rabatt på kurs i regi av NØF.
* Stemmerett på årsmøte.
* Invitasjon til åpne møter og kurs gjennom nyhetsbrevet og Facebook siden.
* Medlemmer støtter arbeidet med å utvikle et aktivt økosamfunnsmiljø i Norge og nettverking med andre land.

Norsk Økosamfunnsforening / GEN Norge

E-post:
Vår facebook gruppe: facebook.com/groups/375204775916113/
Vår facebook side:facebook.com/norskeokosamfunnsforening