Formålet med Norske Økosamfunns Forening (nøf)

Norske Økosamfunns Forening (nøf) er en ideell forening som har til
formål å bidra til å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte
virkeliggjøring av økosamfunn eller andre tiltak som kan fremme en mer
økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en
slikmålsetting.

Nøf skal også støtte arbeid som formidler kunnskap om økologi,
bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut
i samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele
kloden.

Historikk

I 1997 dro ildsjelene Øyvind Solum og Gry Aksnes i gang Kilden Økosamfunn. Både en Stiftelse og en Forening ble dannet. Mange initiativ og aktiviteter ble iverksatt og medlemstallet i foreningen steg raskt til over 100 voksne medlemmer som møttes regelmessig.

Et fellesskap med mennesker som delte samme verdier og ønsker for framtiden var etablert. I tillegg til fire felles samlinger i året var møtepunktene mange. Noe møttes i innkjøpsringen andre var med i bytteringen. Alle medlemmer bidro med dugnads­innsats for fellesskapet og mange spennende og utviklende kurs ble holdt.

I tillegg til fellesskapet var hovedintensjonen bak Kilden Økosamfunn og stimulere til etableringen av en eller flere økolandsbyer på Østlandet. Det ble jobbet intenst med dette og mange alternativer ble vurdert. Etter flere års søken ble Hurdalsjøen Økologiske Landsby etablert. Hurdalsjøen Økologiske Landsby er i full utvikling, et stort landområde er kjøpt, 7 hus er reist og reguleringsplaner for utbygging av et større boligområdet er godkjent. Les mer på www.hurdalecovillage.no. Flere andre økolandsby­prosjekter ble utviklet parallelt men de ble ikke realisert av forskjellige grunner.

Eksempel på et årsruteplan fra 2012

Onsdag 30. mai                   Åpent Møte SO lokaler, Oslo
Onsdag   6. juni                   Styremøte, forberedelser til årsmøte
Lørdag  16. juni                    Årsmøtetreff Hegli Gård
Søndag 17. juni                   Besøk Haslemoen (under planlegging)
Onsdag 22. august             Åpent Møte SO lokaler, Oslo
Fredag 14. til søndag 16. september      Nordisk EDE møte, Koster, Sverige
Onsdag 24. oktober                        Åpent Møte SO lokaler, Oslo