Økosamfunn, bofelleskap & gårdskollektiv- hva skjer Norge? (online)

Økosamfunn, bofelleskap & gårdskollektiv- hva skjer Norge? (online)


23 februar, 2022

Gront-Nabofelleskap-tegning
“Økosamfunn, bofelleskap & gårdskollektiv- hva skjer Norge?”
Online treff
Hvordan kan man få til et økosamfunn, bofelleskap eller gårdskollektiv? Hva slags rolle spiller de i samfunnet og hva er det som egentlig skjer i Norge?
Vi har invitert fire ildsjeler til å dele sine erfaringer!
Det blir diskusjon og spørsmål etter presentasjonene.
-
Claire Groenik (Grønt Nabofelleskap)
​​Claire er fra Nederland, har bodd i Norge i snart 10 år. Hun jobber med landbrukskart på NIBIO og er styremedlem i Grønt nabofellesskap, en beboerforeningen som ble opprettet i 2018 for å etablere et vegansk bofellesskap.
-
Mikal Larsen (Sellanrå Gardskollektiv)
Mikal er utdannet økoagronom og er en av de fire meddriverne av Sellanrå Gardskollektiv. Sammen flyttet de på en nedlagt gård på en øy utenfor Hardangerfjorden for å bo, leve og arbeide i lag. Mikal vil dele kunnskap og erfaringer de har tatt med seg fra idé til oppstart, organisering og sosiale modeller til kommunikasjon og beslutningstaking. Han ønsker å inspirere andre til å ta steget mot en mer bærekraftig og fremtidsretta livsstil i felleskap.
-
Nina Østgaard (Gaiasenter)
Gaiasenter er et økosamfunn i utvikling, med fokus på livskvalitet, helse og miljø. Gaiagrendet er kjent for sine runde, sunne hus og hytter. De driver kurssenter, servering, overnatting og naturbasert reiseliv.
-
Jan Martin Bang (økosamfunnets rolle og bakgrunn)
Jan bodde på en kibbutz i Israel i 16 år. Han representerte “Global Ecovillage Network” i Israel og underviste i det første Permakultur Design Kurs på hebraisk. Han har jobbet på Solborg Camphill Landsby utenfor Hønefoss og er et aktivt medlem av styret i Norsk permakulturforening og i økolandsbybevegelsen i Norge. Han underviser PDC og har skrevet flere bøker om permakultur og fellesskap.
-
-
Gratis deltagelse
———————————-
Hva er et økosamfunn?
“Visjonen om økosamfunn er bæredyktige bosettinger i by- eller landlige omgivelser, som respekterer og bevarer kretsløpene i jord, vann, ild og luft. Det er bosettinger i menneskelig målestokk, hvor alle deler av tilværelsen er med. Den integrerer menneskelige aktiviteter i det naturlige miljø på uskadelig vis og medvirker til en sunn utvikling, som kan fortsette til evig tid. Økosamfunn er samfunnsmessige eksperimentelle rom, hvor man forsøker å integrere bosetting, arbeidsplasser, fritid, kultur og åndsliv.» – Landsforeningen for Økosamfund Danmark
Gaia Senter
Folldalsvegen 6010
Alvdal, 2560
62 80 91 00

Vis hele kalenderen