Nyhetsbrev no. 1. Aktiviteter fremover.

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
Organisasjonsnummer: 994 267 922
 Post og besøksadresse:  c/o SO Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO

Nyhetsbrev 1
Oktober 2011

Velkommen til NØF

Økosamfunnsideen ble kjent på 1990 årene gjennom en internasjonal konferanse i Skottland hvor Global Ecovillage Network ble stiftet. I årene siden har ideen spredt seg over hele verden. I dagens Norge er det behov for et mangfold av tiltak for å skape en bærekraftig fremtid. Norge har helt spesielle geografiske og demografiske forhold som gir oss unike utfordringer og muligheter. Norsk Økosamfunnsforening er inspirert av vellykkete tiltak som er blitt gjort i Norge og i andre land.

Foreningens mål er å bidra til å tilrettelegge og skape en bærekraftig utvikling gjennom å formidle kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut i samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele kloden. Foreningen gjør dette for å støtte virkeliggjøring av økosamfunn, økolandsbyer, økotun eller andre tiltak som kan fremme økologiske eller helhetlig livsformer og verdier tilpasset norske forhold, på landbrukseiendommer, i grender eller i andre områder.

Velkommen til NØFs første nyhetsbrev!

Norsk Økosamfunns Forening er et nettverk, en flat horisontal sammenfletting av personer og prosjekter. Det er kontaktflaten mellom oss som er den viktige delen av vårt arbeid, og her er nyhetsbrevet en sentral medspiller. Vårt mål er å få nyhetsbrevet sendt ut fire ganger i året, men det er ikke slik at vi sitter her med all kunnskap og alle ideer. Meningen er at dere, våre medlemmer og lesere, kan bruke nyhetsbrevet til å holde kontakt med hverandre, få ut informasjon, be om hjelp, formidle ideer, invitere til aktiviteter, og skape et økosamfunnsmiljø her i Norge som er aktivt og løsningsorientert.

Vi leser i aviser og ser på TV at verden står foran alvorlige utfordringer, i det økologiske, i det økonomiske, og i det sosiale. Det er mulig at politikere, næringslivet og de store samfunnsaktører bestreber seg til å finne kloke løsninger. Det er mulig, men vi ser ikke mye synlige bevis på det. Men i det stille, i det små, blant nabolag og vennekretser, der finner vi løsninger på lokale problemer. Kommer vi opp med mange lokale løsninger, vil vi finne at de store problemer smelter vekk. Norsk Økosamfunns Forening vil bidra til at disse små løsninger finnes, og til at de blir kjent og kan tilpasses andre nabolag, andre vennekretser. Vi kan ikke redde verden på egen hånd, men med litt hjelp fra våre venner…

Skriv til oss, send inn ideer, inviter til aktiviteter. Ta kontakt:

Åpent møte om Økosamfunn i Norge

Vi inviterer alle som har anledning til å delta på et åpent møte onsdag 2. november i SO’s lokaler i Motzfeldsgate 1 i Oslo. Programmet er avhengig av de som kommer.

Vi åpner med en presentasjonsrunde, hvor hver person presenterer seg selv, og det blir anledning til å legge frem prosjekter som de som er tilstede er opptatt av.

Etter en pause avslutter vi møte med en åpen samtale om økosamfunnsmiljøet her i Norge, hva er dens behov, og hvordan foreningen kan tilfredsstille disse behov.

Møtet begynner kl. 18 00.

Påmelding ønskes sendt til i forkant av møtet. Deltagelse er gratis.

Ecovillage Design Education

Ecovillage Design Education (EDE) vokste ut av Global Ecovillage Network (GEN) i løpet av 1990 årene. Det ble utviklet et fire ukers kurs i hvordan skape og pleie et økosamfunn, basert på fire vinkler eller ”nøkler”. Dette har vært i bruk i mange år, i flere land, på forskjellige språk og to av ”nøklene” er kommet ut i bok form allerede.

I sommer ble det holdt et møte i Danmark hvor EDE kursholdere og andre aktive innenfor økosamfunnsmiljøet i verden kom sammen for å drøfte muligheten å innføre kurset her i Norden. En arbeidsgruppe ble stiftet og hadde et møte i Danmark ikke så lenge siden. Norsk Økosamfunns Forening er med i utviklingen av denne ideen og vil formidle informasjon til våre medlemmer etterhvert som det utvikles konkrete tiltak.

Medlemmer som ønsker å ta en mer aktiv del i utviklingen av en Nordiosk EDE bes ta kontakt med

Damanhur in partnership with Gaia Education presents the second Ecovillage Design Education training for sustainability in Italy

May 5 – June 2, 2012

Based on the Gaia Education Ecovillage Design curriculum, this seminar is an official contribution to the United Nations “Decade of Education for Sustainable Development 2005–2014”.

Goals of this course include:
• exploring solutions and experiencing effective models to transform society
• sharing 35 years of experience in creating a sustainable society
• transmitting design and implementation skills for effective projects
• restoring nature and building community on our planet
• building global consciousness for local action
• developing an artistic approach to life and problem solving
• exploring the importance of spirituality and creating sacred space in building new societies
• enhancing effective collaboration skills

Funding is available for EU participants through Grundtvig. The deadline to apply for funding is 15th January 2012.

The course will be held in English. For more information:

/

+39 348 6432318 / +39 348 8372446

Damanhur Federation of Communities
10080 Baldissero Canavese (TO) Italy

Årsruteplan for NØF

2011

Oktober                      Nyhetsbrev 1
November                 Åpent møte

2012

Januar                       Nyhetsbrev 2
April                            Nyhetsbrev 3
Åpent møte
Juni                            Åpent møte med foreningens årsmøte
Juli                              Nyhetsbrev 4
September                Ecovillage Design Education kurs Norden
Oktober                      Nyhetsbrev 5
November                 Åpent møte

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:
Norske Økosamfunns forening
Org. Nummer 994 267 922
SO’s lokaler, Motzfeldsgate 1, 0187 Oslo
Epost: