Nyhetsbrev no. 12. Aktiviteter fremover.

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
Organisasjonsnummer: 994 267 922
Post og besøksadresse: c/o SO Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO
Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390

Nyhetsbrev 12
Mai 2013

Viktig å notere dato til neste Åpent Møte!!!! Detaljert program sendes alle på mailinglisten i løpet av mai måned

Åpent møte tirsdag 4 juni 2013 kl 18 00 hos Studieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO.

I dette nyhetsbrevet:

Referat fra siste Åpent Møte
Informasjon om Årsmøte
Salget av boliger i økolandsbyen har startet!
Økologisk boligfelt til salgs i Lofoten
Permakultur grunnkurs med fokus på økosamfunnsdesign i juniKort referat Åpent møte 10 april 13
Holmen Gård

Vi fikk høre om prosjektet på Holmen Gård i Gjerstad fra Bente Marcussen. For mer informasjon ta direkte kontakt:

Kolonihage på Landet

Gunnar Andersen presenterte et nytt prosjekt mellom Hamar og Lillehammer, se mer:
http://www.kolonihagepålandet.no/

Ulike modeller for økosamfunn

I samtalen som utviklet seg etter pausen, tok vi opp tema om ulike modeller for økosamfunn, hvor viktig det er at vi utvikler mange forskjellige måter å bygge økosamfunn på. Det ble klart i løpet av samtalen at det er behov for å utvikle en modell som vil tilfredsstille behov for de som er lavt lønnert, eller ikke har store kapitalmidler til disposisjon. Det ble også nevnt at dert er viktig at det opprettes pilotprosjekter hvor reguleringsforskrifter kan oppheves, for å gi rom for eksperimentering og utvikling av nye ideer.

Vi kunne godt tenke oss å opprette en liten arbeidsgruppe rundt dette tema, to eller tre mennesker som allerede har noen tanker, og som er villige til å skrive noe, kanskje artikler for tidsskrifter, for dette nyhetsbrevet, eller komme med konkrete forslag til tiltak. Vi vil gjerne ta dette videre på neste Åpent Møte, tirsdag den 4. juni, og kommer vi frem til et konkret forslag, kan dette vedtas på årsmøte to dager senere.

Årsmøte opplysninger

Årsmøte 2013 holdes hos Studieforbundet SO torsdag 6. Juni kl. 18 00. Alle medlemmer er velkommen og sakspapirer blir sendt ut i forkant.

En viktig sak vi vil ta opp er å innføre en medlemskontingent, for to grunner. Den ene er at det er flere sentrale personer som har utført, og fortsetter å utføre, et stort arbeid med å holde NØF i live, nyhetsbrev, hjemmeside, arrangering av åpne møter osv. Det ville være riktig å gi dem minst en symbolsk takk i form av honorar. Den andre grunnen er at vårt medlemskap er nå bare en mailing-liste, men for å vise at vi er en seriøs aktor i økosamfunnsmiljøet Er det viktig at vi kan vise til en medlemsliste hvor hver enkelt medlem har bidratt med noe konkret. Det er ikke enda utarbeidet et forslag, men tankene iblant noen i styret går mot en minimumskontingent på 50,- kr per år, men anledning til å bidra med en større sum for de som har anledning. Dette tar vi opp på neste Åpent Møte for å få tilbakemeldinger fra de som er tilstede.

Saker til Årsmøte

Alle som får dette nyhetsbrevet har anledning til å fremme saker på årsmøte. Er det noen som har en sak de vil ha tatt opp, vennligst skriv til meg så snart som mulig. jnbng49—at—gmail.com

Salget av boliger i Hurdal økolandsbyen har startet! Huldra økogrend

Husbank finansierte boliger
6 nyutviklede aktivhusmodeller
45 boenheter fra 28 – 160 m2 bra
Nøkkelferdige boliger fra kr. 940 000,- til 5,2 mill.
Bygget av pustende materialer
Selvforsynt med energi
55 minutter fra Oslo
Tilgjengelige næringslokaler

På slutten av 90-tallet satte Kilden Økosamfunn i gang prosessen med å etablere Norges første økolandsby. Flere av bidragsyterne til Framtidsfrøboka vår var med i denne etableringsfasen. I 2002 flyttet noen av medlemmene i Kilden til Hurdal og stiftet samvirket Hurdalssjøen Økologiske Landsby SA.I over 10 år har vi i Hurdal og en rekke andre bidragsytere, jobbet intenst med å utvikle en norsk økolandsby modell, samt forberede byggingen av 150 Aktivhus-boliger fordelt på 3 tun.

Ifjor høst fikk vi kjøpt en koselig barneskole med over 2100 kvm. fin bygningsmasse som grenser til økolandsbyens eiendom. Vi tar over skolen i januar 2014 og planlegger å etablere et økologisk kurs- og næringssenter. Her vil vi arrangere kurs, konferanser, festivaler og andre arrangementer i fremtiden, og gleder oss til å invitere ressurser fra Framtidsfrønettverket som kursledere, foredragsholdere etc.

Et av de første større arrangementene i økolandsbyen er Nordisk permakultur festival fra 8 til 11 august 2013. Håper mange av dere har mulighet til å ta turen.

Denne sommeren, 15 år etter starten på Kilden, og etter mye «blod, svette og tårer», kan vi endelig tilby folk muligheten til å kjøpe en nøkkelferdig leilighet eller enebolig på det første boligtunet som har fått navnet Huldra Økogrend. Byggingen settes i gang om noen uker og de første 15 boligene blir klare for innflytting før jul.

Vi tror vi har utviklet et bo- og livsstilskonsept som vil appellere bredt; både til erfarne miljø- og økofolk, men også til helt vanlige mennesker som ønsker mer bærekraft og livskvalitet inn i sine liv. Et av våre mottoer er «Økolandsbyen – et sted med tid til livet»

All informasjon vedr. økolandsbyen og kjøp av boliger ligger tilgjengelig på vår nyreviderte hjemmeside: hurdalecovillage.no

Økologisk boligfelt til salgs i Lofoten!

www.eco-lofoten.no

Da jeg startet i 2007 med prosjektet «Økologisk Landsby i Lofoten» trodde jeg naivt at det skulle ta et halvt år å få omregulert gården. Men det tok 6 år og jeg har ikke klart å holde på gården økonomisk. Den og dermed prosjektet er nå på tvangssalg og jeg håper noen gode sjeler vil kjøpe den.

Omreguleringen er nå helt ferdigbehandlet og godkjent med god støtte i kommune og fylke. Det er klart og ferdig. Gården Vika på 70 mål er nå omregulert med 29 mål boligtomter for 30 boenheter fordelt på ca 20 tomter. Gården ligger vakkert med utsikt over Buksnesfjorden og samtidig en liten kilometer fra skole og dagligvarebutikk.

Dere kan gjerne henvende dere til gründer, Nille Glæsel, på mobil 41696722. Hun håper at noen grønne og gode sjeler vil kjøpe gården innen de neste 3 uker og videreføre tankene med prosjektet.
nilljo–at–online.no

Salgsannonsen:

http://www.finn.no/finn/realestate/homes/object?finnkode=40494555&areaId=20404

Permaculture Design Course

72 hour PDC certification

The course will include:
Join our Facebook event
Watch the free on-line video
www.GeoffLawton.com

Lecturer: Jan Martin Bang has a diploma in Permaculture and is an active member of the Norwegian Permaculture Association. Jan is also chairperson of the Norwegian Ecovillage Association (NØF) and has written several books about environment and community.

Early Bird, by 01.05: 7500 kr/1000€ After 01.05: 8000 kr /1100 € Includes 3 meals a day, lodging, excursions and certification.

A minimum of 10 participants will be required for the course to run.

June 14th-23th 2013

Introduction to the Global Ecovillage Network

Principles of Permaculture Patterns in Nature
Deep Ecology

Designing the Ecovillage, social aspects The Coordinating Leader
Environmental Footprint Analysis, Conflict resolution

House design and building techniques
Design tools, siting & zoning, use of materials Water, energy and heating, social & spiritual aspects

Soil, plants, gardening and farming
Structure and behaviour of soil, mulch gardening Small scale vegetable planning Biodynamic/Organic/Chemical farming Community food production
Garden plan and schedule, compost ingredients

Water and sewage
Water catchment and supply Biological sewage systems Living Machines and Flow Forms

Energy sources and alternative technology Falling water, wind generators, solar power Bio energy, unconventional sources

Alternative economics
Indicators of sustainable economic welfare LETS and self generated systems
Local capital, business & income creation Community Supported Agriculture

Design hands-on, the design process step by step Site assessment, creativity and group dynamics Report writing and project presentation

We will use Permaculture design tools and focus on Ecovillage design.
There will be guest speakers, visits to local projects and a variety of hands-on practical projects. Each participant will prepare and present a personal design project.