Nyhetsbrev no. 14. Aktiviteter fremover.

Organisasjonsnummer: 994 267 922 Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390
Post og besøksadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO

I dette nyhetsbrevet

Norske Økosamfunns Forening har også en gruppe på Facebook. For å gjøre det enklere å dele det som skjer. https://www.facebook.com/groups/375204775916113/


Økogrend Sørumhttp://økogrend.no/
Skal ha høstfest for sin Økoforening og Økogrend Sørum og andre som har lyst til å ta en tur…
Hos Line Larsen, Hellaveien 20 i Blaker lørdag 5.oktober kl 18.00.
God mat og drikke, musikk, quiz mm!
For påmelding innen fredag kveld og mer info, send en sms til 98606663,
eller mail til .

Sørum økoforening holder studiesirkel om miljøvennlig hverdag på Sørumsand bibliotek tirsdagene
8/10, 29/10, 5/11, 19/11 og 26/11 kl 12.00-14.30.

Temaer som: økologisk mat,- hage og -klær, miljøvennlige vaskemidler og -oppussing, kildesortering, gjenbruk, Roaf, klima mm.
Deilig økologisk lunsj kr 20,-. Kaffe kr 5,-. Ellers gratis. Velkommen!

Et spennende prosjekt i oppstartsfasen: Gaia Helse – Senter for livskvalitet.

Spennende ting skjer i Alvdal. For mer informasjon se
gaia-helse-senter-for-livskvalitet
Facebook siden: https://www.facebook.com/Gaiahelse

Fra Åpent Møte 3 september

Her følger et kort referat fra siste Åpent Møte, som ble holdt 3 september i Motzfeldsgate i Oslo. 13 personer deltok. Her refereres bare kort, med hjemmesider og kontaktpersoner.

Findhorn konferanse
International Communal Studies Association holdt en konferanse (Communal Pathways to Sustainable Living) på Findhorn i juni, med omtrent 250 deltagere fra hele verden. 40 foredrag og 60 video filmer fra konferansen ligger nå på www.findhorn.org/icsa
For mer informasjon om konferansen, ta kontakt: .

10 økolandsbyer på 10 år i Norge

Frederica Miller og Simen Torp har skrevet en rapport om dette for Miljøverndepartementet. Den ligger nå på:
10-okosamfunn-pa-10-ar-i-norge-rapport
I konklusjonen anbefaler de flere tiltak for nye økolandsbyinitiativer. Sterkt anbefalt og verdt å lese!

NØF Årsprogram

Noen uker siden utarbeidet NØF styret, sammen med noen andre, en oversikt frem til neste sommer. Vi planlegger to Åpne Møter i høst (3. september og 4. november) og to til våren (mars og mai), med et avsluttende årsmøte og dagstreff i juni. Det vil komme et nyhetsbrev ett par uker etter hvert møte eller treff.

I tillegg blir det holdt kurs på forskjellige steder, stort sett et initiativ fra lokalgrupper. Vi håper dere som arrangerer kurs i regi av NØF vil sende oss ett par linjer om dette som vi kan formidle videre til alle våre medlemmer gjennom nyhetsbrevet. Er kursene åpne for alle, er det fint hvis vi kan avertere dem gjennom nyhetsbrev og hjemmesiden. Kontakt Jan Bang: med informasjon.

Samarbeid med Afrika

Domingos Sanca orienterte om samarbeid med Afrika. For mer informasjon ta direkte kontakt:

Bergen Økologiske Landsby

Simen Torp er i kontakt med Bergen Økologiske Landsby og orienterte om sterkt fremdrift der. De har behov for en ressursgruppe. Ta kontakt direkte:
Simen Torp
Eller:

Samarbeid med Kurdistan

Aref Bawecani fra Parti Serbesti Kurdistan deltok på møtet og orienterte om utfordringer i hans hjemland. Det oppsto en samtale om hvordan økolandsby ideen kunne hjelpe løse noen av disse utfordringer. Et møte ble avtalt med Aref om noen uker for å se nærmere på dette.

Ta gjerne kontakt med Aref Bawecani direkte:
Eller hjemmesiden: www.psk2006.org

Baldron nyhetsbrev

Baldrons nyhetsbrev kom ut ett par uker siden. Den inneholder nyheter og oppdatering om de følgende saker:

· «Sommer of Soils»
· Oslo Kooperativet
· BINGN
· Påminnelse om en viktig film: More than Honey
· Full strid om flått-overførte sykdom (og elektrosensitivitet som ofte henger sammen med den)
· Byggbiologi kurs og oppdateringer

Nyhetsbrevet kan du få ved å ta kontakt:

Økosamfunn introduksjonskurs

Programmet vil inneholde foredrag, samtaler, gruppearbeid, praktiske oppgaver og film. Det kreves ingen forhåndskunnskap. Målene er:

· At deltagerne lærer hvordan økosamfunn passer inn i den vestlige kulturhistorie og utvikling.
· At de får innsikt i utviklingen av økosamfunn de siste 20 år.
· At de lærer om ulike elementer som må til for å skape et økosamfunn.
· At de setter opp en ramme for et lokallag som kan ta denne impulsen videre.
· At de lærer om nettverksbygging med Norsk Økosamfunns Forening og Global Ecovillage Network.

Kurset kan holdes over en helg hvor som helst i Norge. En bra måte å få et lokallag oppegående! Ta kontakt med Jan Bang for mer informasjon:

NØF og Global Ecovillage Network

Økolandsbyer er et voksende fenomen i verden, og myndigheter og offentlige planleggere begynner å bli bevisst dette. Forskning viser at økosamfunn oppnår mange av de klima og forurensningsmål som politikere snakker om, men offentlige myndigheter ikke klarer å oppnå. For å få enda mer gjennombrudd for denne bevegelsen, og våre løsninger, er det viktig med god og korrekt statistikk over tiltak. Per i dag er det mange økolandsbyer som ikke er ført i lister, og for myndigheter eksisterer de ikke. Vi har et behov for å bli mer synlig.

Vi har lenge vært i kontakt med GEN om de norske økolandsbytiltak, og vil nå sende dem en oppdatert liste over prosjekter her i landet. Disse kan være eksisterende økosamfunn, og planlagte prosjekter. Hvert prosjekt som vil presentere seg selv for GEN bes å skrive på engelsk:

Navn på prosjektet
En setning beskrivelse
Omtrent hvor mange mennesker er aktivt engasjert
Er prosjektet realisert eller er det i oppstartfase?
Hvor de befinner seg
Kontakt informasjon: epost, hjemmeside, facebook

Hold det kort og konsis og sende det til Jan Bang som er GEN kontaktperson for NØF:
Ikke bruk for mye tid på godt engelsk, det rydder vi opp i, bare det er forståelig. Dette sender vi til GEN som oversikt av hva vi har her i Norge av økosamfunnsprosjekter.

Fordypningshelg i Permakultur Design

Steinerskolen, Gjøvik 19. til 20. oktober 2013

Målene for helgetreffet er å gi deltagerne:

· anledning til å studere permakulturdesignprinsippene
· en lærerik erfaring i bruk av designprinsippene på et konkret sted
· en positiv opplevelse av permakultur slik den kan brukes til å utvikle et sted uansett hvor det ligger eller hvor stort det er
· Å delta på et helgetreff hvor det filmes hele seminaret med mål å lave en pedagogisk film om Permakultur Design

Påmelding og mer informasjon: Jan Bang,

Neste Åpent Møte

Alle er invitert til neste Åpent Møte, mandag 4 november hos SO, Motzfeldsgate 1, Oslo. Ta gjerne med venner, og informasjon om spennende prosjekter og initiativer du vet om. Kl. 18 00.