Nyhetsbrev no. 15. Aktiviteter fremover.

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
Organisasjonsnummer: 994 267 922 B
ank konto Cultura Bank 1254 05 59390
Post og besøksadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO

Nyhetsbrev 15
November 2013

Mens dette nyhetsbrev ble satt sammen hadde flere aktive medlemmer av NØF stått på stand på Alternativ Messen på Lillestrøm, med god koordinering og initiativ fra Raphael Kleimann i Baldron. Med god hjelp fra Janne Hofstad og Ruben Skrede ble det utarbeidet en brosjyre for NØF, og det vil sikkert være flere medlemmer av NØF i løpet av kort tid. En stor takk til alle NØFere som hjalp til med dette!

Neste Åpent Møte blir holdt i mars, nøyaktig dato er enda ikke satt, men blir trolig bestemt på neste styremøte i januar. Det vil komme et nyhetsbrev i etterkant av Åpent Møte.

I dette nyhetsbrevet

Kort fra siste Åpent Møte Hadeland Folkehøyskole Follheim i Alvdal
Kurs

Applied Ecovillage Living 2014 Permakultur grunnkurs på Alvastien 2014 Fordypningshelg i permakulturdesign Permakultur Designkurs på Nesodden Permakultur grunnkurs i Asker
NØF og Global Ecovillage Network Tilbud om Økosamfunn introduksjonskurs

Kort fra siste Åpent Møte

Møtet ble holdt 4 november i Motzfeldsgate i Oslo. 13 personer deltok. Presentasjoner:

Hadeland folkehøyskole , se omtale på http://www.hafos.no/
Friland økolandsby, se omtale på https://www.facebook.com/friland.org Film fra Nordisk Permakulturfestival og invitasjon til 2014 på Friland
i Danmark. omtale www.permakultur.no

I tillegg til annonserte prosjekter ble vi kjent med Permakulturforeningen i Bærum,
Gaiagården,
Kvinneakademiet med kursplaner

Tømte gård og invitasjon til gårdsbesøk 9 nov i soltiden, se omtale på facebook siden.
Global Ecovillage Network,
Eidsfoss Natursamfunn

Opppdatering på medlemmene: Baldron,
Sofieville,
Norsk byggebiologi forening NoByFo

Hadeland Folkehøyskole (Hafos)

Hafos er den eneste folkehøyskolen i Norge som har hovedfokus på kreativitet, selvutvikling og livskvalitet. Skolen ligger i Brandbu, på vakre Hadeland. Skolen er frilynt og elevene får støtte fra statens lånekasse. Det er skolen der øst møter vest, og der veien blir til målet!

Skolen har 5 linjer:

Yoga
Helse og helhet
Martial art og zen
Aikido
Kosthold, mindfulness og trening
Mål

Renhold: Den økonomiske biten har stor betydning. Vi jobber med å ta til oss informasjon om bruk av vaskemidler og utstyr. Mikrofibermopper gjør at du kan bruke mindre vaskemidler. Vi jobber for å få det, blant annet. Vi gjør det så bra som mulig, det er en bevissthet rundt det. Økologisk koster mye! Økologiske håndsåper koster 5x mer enn de vanlige. Vi har hatt seminarer om permakultur, og vært på besøk hos Jan Bang. Vi vil gjerne lære mer, og ta til oss informasjon om hva vi kunne gjort bedre. Vi får besøk av flere dyktige mennesker i løpet av året, som kan være med på å hjelpe oss med dette.

Miljø

Hvis noe går i stykker så prøver vi å reparere så godt vi kan. En del nyere ting som er lagt av pressa papp er ikke alltid like lett å reparere. Vi har en del skap fra 70 tallet som vi bytter dem ut med når de går i stykker.
Vi kjøper brukte møbler, blant annet sofa, møtebord, benk, komfyr og kontormøbler. Vi prøver å oppfordre elevene til å være miljøbevisste. Vi ber dem om å ikke ha vinduet oppe lenge, eller lyset på. Det er sentralstyring av de fleste ovnene på skolen, og 90% av elev rommene. Det henger lapper over lysbryterne om å huske å slokke lyset. Husgruppelederne minner gruppa deres på miljøvennlige tiltak. Bevisste elever og bevisste lærere!

Kildesortering

Lange tradisjoner med kildesortering. Skolen tidlig var ute. Plast, glass, metall, rest, papir, mat, lyspærer, elektriske artikler sorteres for seg selv. Vi har 7 stasjoner i hovedbygget + 1 stasjon hvert internat. Klær leveres til asylmottakere.

Kosthold

Det er kun rene råvarer som blir brukt. Vi lager alt fra bunnen, bruker minimalt meg gluten laktose og sukker. Vi bruker ikke tilsetningsstoffer. Vanlig kosthold + vegetarianer + veganer. Det er kunnskapsbasert fordi at det er viktig at alle får den næringen de trenger. Vi får det meste av melen fra lokal og økologisk dyrking. Jobber med å bestille grønnsaker lokalt. Vi kaster mye mat, men det er et pedagogisk opplegg, og vi jobber med å oppfordre elevene til å ikke kaste mye mat. Inne på kjøkkenet kaster vi ikke mat. Bruker alt av rester til reste-middag på mandag, eller til lunsj de andre dagene. Vi bruker ikke så mye økologiske ingredienser, men ønsker å bruke mer. Det er et økonomisk spørsmål! Prisen er høy og kvaliteten er dårlig. Kokeboken er under utvikling med ulike retter basert på helseperspektiv og østlig tilnærming. Det holdes kurs for andre folkehøyskoler i forhold til skolens kostholdsprofil. Skal gjøre det så økologisk som mulig når produktene blir i større grad tilgjengelig. Utfordring!

Permakultur

Tidligere i 80-90 tallet holdt skolen på med permakultur. Skolen starta med kildesortering før kommunen begynte med det. Skolen hadde grisefarm og gåsedam, der dyrene spiste matavfall fra kjøkkenet. Vi malte rom med miljømaling, hadde gjenbruksrom, leide et av drivhusene i nærheten og skulle dyrke urter. Vi brukte økologiske vaskemidler. Vi fikk ofte besøk av permakulturforeningen og økofilosofer, og lagde en 3 trinns permakulturplan. Vi gjennomførte 1. trinnet men pga. sommerferien var det vanskelig å opprettholde dette systemet.

http://www.hafos.no/

Follheim i Alvdal

Status er at vi kjøpte gården Follheim på slutten av 2012, og vi er en gjeng ildsjeler som har lagt ned mange timers dugnadsinnsats siden da. Nå har vi kommet så langt vi kan med dugnadsinnsats, og det betyr at både bolighuset (160 kvm) og næringsbygget (1000 kvm) er pusset opp, vedlikeholdt og møblert i tillegg til innkjøp av 4 campinghytter med kapasitet til 16 overnattingsgjester, slik at vi nå har en kapasitet til 30 overnattingsgjester (inkludert oss selv).

Nå går vi over i neste fase der vi skal oppgradere kjøkken-, toalett og dusj-
og overnattingskapasitet til å kunne ta imot flere besøkende til kurs, konferanse og andre arrangementer som vil kunne gi inntekter til senteret. Så nå blir det en mer ressurs – og kapitalkrevende fase der vi forbereder oss på en kommersiell drift samtidig som vi ønsker å ha fokus på livskvalitet både for oss selv og de rundt oss.

Vi er 13 gode venner som pr i dag er medeiere i Gaia Øst. Vi har alle kjøpt aksjer og er aktive medeiere i senteret som vi sammen bygger opp. Foreløpig er det ingen av oss som har flyttet opp til Alvdal fordi vi alle jobber og bor spredt over hele Norge. Det har vært stor interesse for prosjektet vårt både lokalt og blant alle vi kjenner, og selvsagt blant alle kundene til Total Helse Norge. Vi er så heldig at vi har venteliste med folk som vil inn i prosjektet vårt og det er 2-3 av de nye eierne som vil flytte til gården i løpet av kort tid, og vi andre kommer etter hvert som bo enhetene våre kommer på plass. Vi har søkt om bruksendring for næringsbygget som tidligere var en møbelbutikk, og vi er i gang med en reguleringsplan for eiendommen som er på 22 mål.

Vår plan er nemlig å bygge runde hus som vi mener både er bra for livskvalitet, har god design og som ikke minst er miljøvennlige, energieffektive og som ikke setter store økologiske fotspor etter seg. Vi har fått en forhandleravtale med Mandala Homes i Canada www.mandalahomes.com og regner med å sette opp det første runde huset før sommeren (2014),og de neste runde husene kommer så fort reguleringsplanen tillater… Disse husene blir levert som byggesett, og settes opp på 10 dager, så i tillegg til at vi skal sette opp mange runde hus hos oss i Alvdal kommer vi til å selge hus til alle andre som vil kjøpe og sette de opp på sin egen tomt. Vi planlegger en sommerfestival på senteret vårt til neste sommer der vi vil invitere alle som er interessert i livskvalitet, helse og miljø til faglig påfyll, erfaringsutvekslinger og inspirasjon.

Vårt mål er å bli mest mulig selvforsynt og vi vil dyrke økologisk på senteret i
Alvdal. Vi har fokus på kortreist mat, lokale tradisjoner og ikke minst skal vi aktivt gå ut og benytte alle lokale ressursene som finnes både i Alvdal og omkringliggende kommuner.

Nina Østgaard

Total Helse Norge AS

www.totalhelse.no Telefon (+47) 902 80335

Kurs

Applied Ecovillage Living 2014
Incorporating the Permaculture Design Course

8 February – 8 March 2014

For more details click here. Presented by the Findhorn Foundation in partnership with the Global Ecovillage Network.

This long-established Essential Findhorn programme provides a practical forum for learning, and for developing action plans. It draws on the experience and expertise developed within the Findhorn Ecovillage over the past 50 years, as well as on other local and international, rural and urban initiatives. It teaches concepts, tools and techniques for creating sustainable human settlements. It is one month long and incorporates 72 hours of permaculture design.

Topics covered include: • Permaculture design • Local organic food production • Renewable energy systems • Cooperative social economies • Group building and global networks • Deep ecology and earth restoration • Ecological building and engineering • Alternative waste water treatment.

Module details: People Care – Week 1: 8–14 Feb Design for Sustainability, Deep Democracy & Building Effective Groups Fair Share – Week 2: 15–21 Feb Economic Sustainability, Right Livelihood & Food and Farming Earth Care – Week 3: 22 Feb– 28 Feb Ecological Building, Alternative Energy and Wilderness Restoration Design Project – Week 4: 1–7 March Designing for the future, integrating and harmonising our human footprint

An official contribution to the United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005–2014.

Fees: Our fees are income related. Please pay what you can afford based on whether you are on high, medium or low income. If you are on no income then please apply for financial support through our bursary form on the booking page.

£2280 / £1880 / £1720. Includes 28 nights accommodation, trips and all meals (vegetarian).

For more information please visit our website or contact us at

Permakultur grunnkurs på Alvastien 2014

Vi inviterer alle som vil fordype seg i Permakultur til å delta på et Permakultur Grunnkurs på Alvastien Telste i ville, vakre Hardanger, mellom Bergen og Voss. Alvastien Telste er en brattlent permakulturgård omgitt av fjell og fjord, i de frodige skråningene som gir fantastisk gode vekstforhold til skog, frukt, urter, bær og grønnsaker. Gården ligger i den lille bygda Fykse, i Fyksesund Landskapspark.

Kurset er fordelt over 6 helgetreff, en hver måned fra januar til juni 2014.
Kurset er det internasjonale anerkjente Permaculture Design Course (PDC), 72 timer og de som fullfører kurset får et sertifikat som gjelder over hele verden. Lærere er Eirik Wiken, Hege Svendsen og Jan Bang.

Første helg. 25 til 26 januar. Permakultur prinsipper og design Andre helg. 22 til 23 februar. Alternativ økonomi og samfunn Tredje helg. 22 til 23 mars. Vann, teknologi og energi
Fjerde helg. 26 til 27 april. Jord og planter

Femte helg. 24 til 25 mai. Tomt design, hus design og bygg
Sjette og siste helg. 28 til 29 juni. Presentasjon av design prosjekter, avslutning

Kurset koster 8 000,- for alle 6 helger. Dette inkluderer kursavgift og mat, men ikke overnatting. Vi kan ordne enkel overnatting i kurslokalet, eller deltagere kan leie seg inn lokalt, på hytter eller hotell. Vi sender opplysninger om dette. Det er mulig å få rabatt for lavtlønnet, vennligst skriv til oss for opplysninger. Mer informasjon og påmelding:

Alvastien Telste
Klyvevegen 181, 5612 Steinstø Tlf : 976 55 391 www.alvastien.no

Fordypningshelg i permakulturdesign

Steinerskolen, Gjøvik 3. til 4. mai 2014

Målet for kurset er å gi deltagerne en opplevelse av bærekraftig utvikling i praksis, ved bruk av permakulturprinsipper. På kurset vil du være med å planlegge tiltak hvor hver enkelt av oss helt konkret kan bidra til å redusere verdens miljøutfordringer. Vi vil filme hele kurset og bruke filmen til å utvikle en kort film som kan brukes pedagogisk i senere anledninger.

Seminarleder er Jan Bang, filmregissør er Ishai Aldema.
Seminaret koster 800,- kr. per deltager. Dette inkluderer vegetarisk mat. Påmelding og mer informasjon: Jan Bang,

Permakultur Designkurs på Nesodden

Hvordan utforme en helhetlig plan for ditt drømmested!

Kurset blir arrangert den 22.-25.mai 2014 på Sletta Permakultursenter, Nesodden. Kurset vil gå igjennom hvordan du planlegger og opparbeider en eiendom med permakulturmetoder og verktøy sammen med Aranya som har samlet sin kunnskap i en bok.

Kurset vil lede deg skritt for skritt gjennom praktiske og teoretiske oppgaver frem til en helhetlig plan for stedet hvor boligen er det sentrale utgangspunkt for alle aktiviteter utendørs rundt huset.

Kursholder og lærer: Nina Bergitte Bentzen landskapsarkitekt mnla Program, pris, påmelding og overnatting vil bli annonsert i januar 2014.

http://www.gaiaoslo.no/ hjemmeside for å lese mer om Sletta permakultursenter. http://www.aranyagardens.co.uk/course-dates.html Aranyas hjemmeside.
For spørsmål kontakt

Permakultur grunnkurs i Asker

Kurset begynner lørdag 19. og fortsetter til søndag den 27. juli, 2014. Kurset er det internasjonale anerkjente Permaculture Design Course (PDC), 72 timer og de som fullfører kurset får et sertifikat som gjelder over hele verden.

Kurset dekker Permakultur design i de følgende områder: Hus bygging og hagestell, jord og kompost systemer, miljøvennlig teknologi, vann og vannrensesystemer, alternativ økonomi, og økolandsbyer. Ved å delta på kurset får du inngang i et internasjonalt nettverk av aktivister som arbeider sammen for å skape en bærekraftig fremtid.

Lærere er Jan Bang, Ane Mari Aakernes og Iver Broder Frølich. Opplysninger om pris og overnatting, mer informasjon og påmelding:

Ane Mari Aakernes

NØF og Global Ecovillage Network

Vi har lenge vært i kontakt med GEN om de norske økolandsbytiltak, og vil nå sende dem en oppdatert liste over prosjekter her i landet. Disse kan være eksisterende økosamfunn, og planlagte prosjekter. Vi etterlyste informasjon fra prosjekter i forrige nyhetsbrev, og har i tillegg skrevet til alle vi kjenner til og fått svar fra Sofieville, Bergen Økologiske Landsby, Kolonihage på landet, Hadeland Folkehøyskole, Alvdal, Hurdalsjøen Økologiske Landsby og Økogrend Sørum.

Vi har ikke fått svar fra Natursamfunn, NAKUHEL i Sigdal, Hegli Gårdsfellesskap eller Jenstad Gård. Hvis noen av dere vil være med i GEN nettverket gjennom NØF, vennligst skriv til NØF: så snart som mulig.

Hvis noen av våre medlemmer og lesere av dette nyhetsbrevet vet om andre prosjekter som burde være med i en slik oversikt, vennligst ta kontakt med oss snarest. Oversikten sendes GEN Europa i midten av desember.

Tilbud om Økosamfunn introduksjonskurs

Programmet vil inneholde foredrag, samtaler, gruppearbeid, praktiske oppgaver og film. Det kreves ingen forhåndskunnskap. Målene er:

At deltagerne lærer hvordan økosamfunn passer inn i den vestlige kulturhistorie og utvikling.
At de får innsikt i utviklingen av økosamfunn de siste 20 år.
At de lærer om ulike elementer som må til for å skape et økosamfunn.
At de setter opp en ramme for et lokallag som kan ta denne impulsen videre.
At de lærer om nettverksbygging med Norsk Økosamfunns Forening og
Global Ecovillage Network.
Kurset kan holdes over en helg hvor som helst i Norge. En bra måte å få et lokallag oppegående! Ta kontakt med Jan Bang for mer informasjon: