Nyhetsbrev no. 19. Aktiviteter fremover.

 Norske Økosamfunns forening (NØF.)
www.okosamfunn.no
post&okosamfunn.no

Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om:
* Nye økolandsbyer under utforming: Storbuan Økolandsby og Eide Økogrend
* Sustainable Valley Festival 24. – 25. juni 2015 Hurdal
* Jan Bang har gitt ut boken «Permaculture – A student’s guide to the theory and practice of Ecovillage Design.»
* Andre aktiviter fremover.

Nye Økolandsbyer under utforming.

Storbuan Økolandsby:
Vi er en liten gruppe som ønsker å etablere en økolandsby på Storbuan. Utgangspunktet er en gård med flere hus. Det formelle med kjøp av gården vil med stor sannsynlighet være i orden til høsten ca oktober. Noen av oss flytter derfor inn på gården allerede rundt 10.juli for å forberede etablering. Det er ca 8-10 små og større boenheter på stedet. Gruppa ønsker kontakt med interesserte eventuelt fremtidige beboere. Økologisk landbruk, inn-på-tunet, kursvirksomhet, sosialt arbeid, miljø, bærekraft, verksteder, bygging av flere hus mm.
Facebook side: https://www.facebook.com/Storbuan

Eide Økogrend:
Eide Økogrend er eit initiativ til å skape eit bærekraftig livsgrunnlag og ny utvikling for grenda Eide i Hyllestad i Ytre Sogn.
Facebook side: https://www.facebook.com/eideeco
Hjemmeside: http://www.eideeco.no/

Det er også flere andre økolandsbyer under utvikling bl.a på Lindbo gård i Sigdal er det et økogrend initiativ som er satt igang.

Bærekraftfestivalen, Hurdal 24. – 25. juni 2015

Bærekraftfestivalen – The Sustainable Valley Festival
Hurdal skal skape et bærekraftig samfunn som er karbonnøytralt eller bedre, har økonomisk vekst og tilfører innbyggere og besøkende økt livskvalitet. Visjoner og ambisjoner er viktig, men de må konkretiseres i håndfaste prosjekter. Ett av disse er Bærekraftsfestivalen, eller Sustainable Valley Festival som det heter når ambisjonene er internasjonale.

Festival og Konferanse
Bærekraftfestivalen blir todelt, der konferansedelen retter seg primært mot beslutningstakere og ledere innenfor politikk, kommuner, næringsliv og akademia. Festivaldelen, som er gratis, går breiere ut og byr på et underholdende og lærerikt program til glede, og nytte, for lokalt næringsliv, innbyggere og besøkende i Hurdal.
Facebook event side: https://www.facebook.com/events/1445835015718979/
Hjemmeside: http://www.sustainablevalley.no/festival.html

Bokliste

Jeg har lagt til en bokliste på okosamfunn.no siden som også inkluderer Jan Bangs nye bok
«Permaculture – A student’s guide to the theory and practice of Ecovillage Design.» Den kan bestilles direkte med å ta kontakt med oss på .
https://okosamfunn.no/permakultur-okosamfunn-bokliste/

Andre aktiviteter fremover

Mini-seminar med Stephen Barstow med fler. 3. – 4. juli. Søndre Langli Gård, Holmestrand.
3. juli. Markavandring og en uformell kveld med debatt med Stephen Barstow, Carl-Erik Farnes og Hans Jacob Peters omkring økende vitamin- og mineralmangel hos menneskene som konsekvens av minkende næringsinnhold i jord og planter.
4. juli. Foredrag med Stephen Barstow, med tittel: «Jorda rundt med 80 spiselige planter».
https://okosamfunn.no/event/mini-seminar-med-stephen-barstow-med-fler/

GEN +20 Summit: Living the New Story. 6. – 10. juli. Findhorn.
Celebrating 20 Years of the Global Ecovillage Network and 10 Years of Gaia Education. Ingunn Grande og Jan Bang deltar på Gen+20 for NØF.
Hjemmeside: http://www.findhorn.org/programmes/559/#.VYlIG-2qqkp

Damanhur – Ecovillage Design Education (EDE). 1. – 29. august. Damanhur.
Damanhur, in partnership with Gaia Education, presents Ecovillage Design Education (EDE) training for sustainability. The course takes place in Damanhur (Italy), a federation of ecocommunities with their own social and political structure in continual evolution – eager to share 40 years of experience in creating sustainable society and building global consciousness.
Hjemmeside: http://www.damanhurwelcome.com/index.php/en/events/ecovillage-design-education

Ecovillage Design Education Azores. 15. august – 18. september. Azores
We envision to co-create on this Ecovillage Design Education a travelling community, based in Azores. Connecting the fields of sustainability, communion, and networking, sets the start for this living experience.
https://okosamfunn.no/event/ecovillage-design-education-azores

Permakultur grunnkurs 9. – 21. august. Jevnaker. Med Jan Bang.
https://okosamfunn.no/event/permakultur-grunnkurs-9-21-august

Gaia Sommerfestivalen 2015. 13. – 16. august. Alvdal.
Mer informasjon blir lagt til i aktivitetskalenderen på https://okosamfunn.no/

Grønn festival Ås sentrum. 22 august.
Grønn Festival er et arrangement der vi samler aktører, bedrifter og privatpersoner som ønsker å bidra til en grønnere hverdag og det grønne skiftet. Vi inviterer derfor et vidt spekter aktører som kan vise Ås og omegn hvilke muligheter som er tilgjengelige. Det oppfordres til å forberede en stand med interessante og interaktive elementer. Vi tilbyr bord, stoler, skjøteledninger og sannsynligvis mange besøkende.
https://okosamfunn.no/event/gronn-festival-as-sentrum

Visning av filmen «Follow the Road to Findhorn.»  29 august. På Kulturhuset Stabekk Kino. Oslo Spirituelle Filmklubb. Innledning av Craig Gibsone som har bodd over 40 år i Findhorn er i Norge og skal ha permakultur kurs sammen med Jan Bang helgen etter.
https://okosamfunn.no/event/visning-av-filmen-follow-the-rainbow-to-findhorn/

«Permaculture – A Spiritual Approach» book release. 2 september. Norsk Taiji Senter.
Jan Martin Bang and Craig Gibsone invites to: Lecture, questions, booksales and booksigning.
https://okosamfunn.no/event/permaculture-a-spiritual-approach-book-release

Ecovillage Living and Permaculture Design. 4. – 6. september. Hurum.
We will use Permaculture to design Ecovillages. Participants will learn methods and techniques, and see examples of Ecovillages, with Permaculture Designers Craig Gisborne from Findhorn and Jan Martin Bang. The seminar will be in English.
https://okosamfunn.no/event/ecovillage-living-and-permaculture-design-hurum/

Informasjon blir fortløpende lagt til i aktivitetskalenderen på hjemmesiden. https://okosamfunn.no/

Trenger du nettsidehjelp ta kontakt.

Organisasjonsnummer: 994 267 922 Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390
Post og besøksadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO