Nyhetsbrev no. 23. Aktiviteter fremover.

Norske Økosamfunns forening (NØF) – GEN Norge.
www.okosamfunn.no – 

Facebook nettsiden til NØF

Nyheter

UN Report Says Small-Scale Organic Farming Only Way to Feed the World:
According to the new UN report, major changes are needed in our food, agriculture and trade systems, with a shift toward local small-scale farmers and food systems recommended.  https://okosamfunn.no/2016/06/un-report-says-small-scale-organic-farming-only-way-to-feed-the-world/

Fosens eneste øko-landsby fyller 35 år:
Vallersund bo-og arbeidsfellesskap er også en øko-landsby med interesse for alternativ energi med egen vindmølle som dekker energibehovet.
https://okosamfunn.no/2016/08/fosens-eneste-oko-landsby-fyller-35-ar/

Økolandsby på Bruvik, Osterøy utenfor Bergen:
Det er nå det gjelder! Bli med å bidra til realisering av Vest-Norges første økologiske landsby – et helhetlig og bærekraftig bo-og livsstilskonsept på Osterøy, nær naturen og nær byen.  https://okosamfunn.no/2016/09/okolandsby-pa-bruvik-osteroy/

Come live and learn in Scandinavia and make a difference to the world!
Ängsbacka is a well-known meeting place and course-centre in Sweden for people who want to live a more conscious life and care for our planet.
https://okosamfunn.no/2016/09/come-live-and-learn-in-scandinavia-and-make-a-difference-to-the-world/

Til alle medlemmer og andre i planteklubb for grønnsaker, potet og urter:
Vi deler videre – Jeg håper at det det har vært en vellykket sesong i grønnsakshagene rundt omkring i landet og at dere nå er i full gang med innsamling av frø/knoller osv. https://okosamfunn.no/2016/09/informasjon-om-planteklubbene/

Aktiviteter fremover

9-11 september.
Oljeeventyret i Alvdal, Kurs i destillering av eteriske oljer.
https://okosamfunn.no/aktivitet/oljeeventyret-i-alvdal-kurs-i-destillering-av-eteriske-oljer

12 september
**NØF Åpent Møte** – Med innlegg fra Hege Westby, Trude Skåre Johansen m.m
https://okosamfunn.no/aktivitet/nof-apent-mote-mandag-12-september

Torsdag 22 september
Fra Jord til Bord – En Matopplevelse. Over tre dager skal vi å gi våre gjester minneverdige opplevelser, sosialt samvær med nye bekjentskaper, ny læring om tradisjoner og historie knyttet til mat og matlaging – slik livet på fjellet var før elektrisiteten og moderne hjelpemidler tok over. https://okosamfunn.no/aktivitet/fra-jord-til-bord-en-matopplevelse

23 september
Ett År i Omställning / One Year in Transition – Anmälan öppen nu! Till hösten börjar den distansbaserade kursen «Ett År i Omställning» Inspirerad av Englands «One Year in Transition» för första gången i Sverige.
https://okosamfunn.no/aktivitet/ett-ar-i-omstallning-one-year-in-transition-anmalan-oppen-nu

24 september – 2 oktober
Wind Turbine Training Course. Twelve people will take part over 9 days in the building and installation of a domestic wind power turbine. + Short Course Oct 8-9: Raise the Tower! https://okosamfunn.no/aktivitet/wind-turbine-training-course

1 oktober
Plantesamlerne har seminar og stiftelsesmøte. Det er bestemt at dagens Planteklubbene skal samles til én og etableres som formell medlemsforening! https://okosamfunn.no/aktivitet/seminar-kurs-og-stiftelsesmote-for-plantesamlerne

1 – 2 oktober
Intuitivt Malekurs.
https://okosamfunn.no/aktivitet/intuitivt-malekurs-1-og-2-oktober-2016/

10 oktober
**NØF Åpent Møte**
https://okosamfunn.no/aktivitet/nof-apent-mote-mandag-10-oktober

13 – 15 oktober
Holm Hage – kurs i design av permakulturbesøkshage – et LAND senter.
https://okosamfunn.no/aktivitet/holm-hage-kurs-i-design-av-permakulturbesokshage-et-land-senter

21 oktober
Permakultur og økosamfunn. Programmet vil inneholde foredrag, samtaler, gruppearbeid, praktiske oppgaver og film.
https://okosamfunn.no/aktivitet/permakultur-og-okosamfunn

28 oktober
Gaia Urkraftfestival.
https://okosamfunn.no/aktivitet/gaia-urkraftfestival

14 november
**NØF Åpent Møte** – med innlegg om Camphill Landsby Stiftelsen m.m.
https://okosamfunn.no/aktivitet/nof-apent-mote-mandag-14-november/

Organisasjonsnummer: 994 267 922 Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390.
Post og besøksadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO
Flere aktiviteter og nyheter blir lagt ut sporadisk. Sjekk nettsiden https://okosamfunn.no for oppdateringer.

Ha en nydelig kveld! Hilsen Paal Joachim