Nyhetsbrev no. 28. Aktiviteter fremover.

Flere kurs på Bettum Gård som holdes av Damanhur Norge:
5-6 mai: Drømmenes veier, med Formica Coriandolo.
19-20 mai: Lære å ønske med Antilope Verbena.
21 mai: Selvhealing med Antilope Verbena.
21-22 juli: Tidligere livsutforskning, med Orango Riso.

facebook.com/damanhurnorge/

Ecovillage Design Introduction
– Inspiration to Action
5 mai.
From indigenous villages to urban neighbourhoods and new intentional communities, ecovillages across the globe are exploring ways of living together that support both people and planet to thrive.
With trainer Kosha Joubert Executive Director of the Global Ecovillage Network.

Les mer om Ecovillage Design Introduction

NØF Åpent Møte
8 mai. Program:
– Kosha Joubert om Global Ecovillage Network.
Damanhur Norge.
– LAND prosjektet.
– Spontane innspill og oppdateringer.

Les mer on åpent møte som holdes hos Oslo Arkitektforening.

Flere kurs på Gaiagrenda i Alvdal:
25 – 27 mai: Frihet til å male – Inspirasjonsverksted. Kursleder: Gabriella Kinde.
15 – 17 juni: Besøkshelg i Gaiagrenda.
22 – 24 juni: Gaia Midtsommerfestival.
13 – 15 juli: Livestock (lokal musikkfestival)
17 – 19 august: Hessdalen-helg!

Reis med Gaia Travel til spennende energisteder!
Spennende reise til utgravingene av pyramidene i Bosnia 26.mai til 3.juni 2018.

Bærekraftfestivalen 2019 i Hurdal
1-2 juni.
Bli med å ta del i Hurdalsamfunnets reise på vei mot et plussamfunn hvor høy livskvalitet og økt vekst er i fokus.

Vi viser deg fremtidens løsninger og hva bærekraft betyr for samfunnet og hverdagen vår. Følg med på nettsiden, Facebook og Instagram underveis, vi oppdaterer fortløpende med mer informasjon.

Les mer om bærekraftfestivalen.

NØF Årsmøte
12 juni.
Ordinære årsmøtesaker jf vedtekter. Innkomne forslag må være styre i hende innen 5 mai 2018.

Les mer om årsmøte i Norske Økosamfunns Forening.

Permakultur-kurs – Permaculture Design Course (PDC)

Kurs leder til internasjonalt anerkjent sertifikat som gjelder over hele verden. PDC kurs er en god innføring i permakultur og vil være en klar styrke og fordel hvis du ønsker å arbeide for en bærekraftig livsstil.

Permakultur-kurs (PDC) på Holt gård

Første helg 9. til 12. august.
Permakulturprinsipper og -design. Jord og planter.

Andre helg 6. til 9. september.
Vann, teknologi og energi. Tomtdesign, husdesign og bygg. Alternativ økonomi og samfunn.

Tredje helg 11. til 14. oktober.
Økolandsbyer, bioregioner. Presentasjon av designprosjekter, avslutning.

Les mer om Permakultur kurset på Holt gård.

Permakultur grunnkurs
Hurdal økolandsby

Del 1: 20-25 august.
Del 2: 24-29 september.

Les mer om Permakultur kurset i Hurdal økolandsby.

Se aktivitentskalenderen for mer informasjon