Nyhetsbrev no. 30. Julebrev fra NØF

Norske Økosamfunns Forening

Norske Økosamfunns forening (NØF) – GEN Norge.
www.okosamfunn.no –   – Facebook siden til NØF
Liste over: Norske økosamfunn

Nyhetsbrev no. 30.
God jul fra NØF!

Hvordan bli medlem og støtt NØF i vårt arbeid.

Nå kan du være med å utvikle og tilrettelegge for å skape en regenerativ fremtid gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn, økolandsbyer, økotun og andre tiltak som fremmer en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en slik målsetting.

Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge støtter også arbeid som formidler kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut i samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele kloden.

Foreningen ble stiftet i 2009 og har siden da hatt en åpen struktur med en nøktern økonomi og alle aktiviteter er blitt gjort på dugnad. Vi føler nå at vi trenger å utvikle dette arbeidet videre, og stifte sterkere nettverk i utlandet, særlig i Europa. En stor takk til deg for at du bidrar til dette!

Som medlem av NØF får du de følgende fordeler:

  • Rabatt på kurs i regi av NØF.
  • Stemmerett på årsmøte.
  • Invitasjon til åpne møter og kurs gjennom nyhetsbrevet og Facebook siden.
  • Være medskapende å utvikle et aktivt økosamfunnsmiljø i Norge og nettverking med andre land.

Anledning til å delta på møter og treff i økosamfunn i andre Europeiske land.

Kontingenten:
100,- kr for privat medlemskap.
500,- kr for organisasjonsmedlemmer.
Betal til Norske Økosamfunns Forening (NØF) konto 1254 05 59390 Husk å skriv navn og adresse, og merk betalingen: Medlemskap 2019.

https://okosamfunn.no/bli-medlem-av-norske-okosamfunns-forening/

Åpne møter fremover

12 februar
12 mars og
14 mai.

Alle er invitert til åpne møter i 2019 kl. 18.00 til 21.00 hos Studiesamfunnet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, 0187 Oslo.

Ta gjerne med venner og informasjon om spennende økoprosjekter og initiativer
Program og presentasjoner:

Program kommer.

Årsmøte

11 juni kl 18-20 hos Studieforbundet Solidaritet.

Permakultur Grunnkurs (PDC)

25 – 28 april. Tema: Kretsløp.
8 – 11 august. Tema Bygg og samfunn.

Gjennom dette kurset vil du få grunnleggende kunnskap om kretsløpsbasert design, fra dyrking til livsstil.

https://okosamfunn.no/aktivitet/permakultur-grunnkurs-pdc-2018-2019-trinn-2

Permakultur Grunnkurs (PDC)

Første helg, torsdag 25. til søndag 28. april.
Permakultur prinsipper og design, jord og planter.

Andre helg, torsdag 9. til søndag 12. mai.
Vann, teknologi og energi, tomt design, hus design og bygg, alternativ økonomi og samfunn.

Tredje helg, torsdag 13. til søndag 16. juni.
Økolandsbyer, bioregioner, presentasjon av design prosjekter, avslutning.

https://okosamfunn.no/aktivitet/permakultur-grunnkurs-pdc-tyristrand-25-28-april/

God Jul fra alle oss i Norske Økosamfunns Forening!