Nyhetsbrev no. 4. Aktiviteter fremover.

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
Organisasjonsnummer: 994 267 922
Post og besøksadresse:  c/o SO Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO

Nyhetsbrev 4 Mai 2012

Åpent møte onsdag 30 mai kl 18-21.00 

Tid og sted: Motzfeldsgate 1, Oslo, hos Studieforbundet Solidaritet

Program:

Velkommen og presentasjon av deltagere

Presentasjon av prosjekter representert på møte.

Brainstorming forslag til neste Åpent Møte, og til årsmøte helgen i juni.

Dette er et åpent møte, alle er hjertelig velkommen, deltagelse er gratis

Påmelding til Jan Bang tel 48129653 eller

Invitasjon til
Dagsseminar om Eierskapsform og
Årsmøte i Norsk Økosamfunns Forening

Dato: 16. Juni 2012.

Sted: Hegli Gård.

Eierskapsform for Økosamfunn.

Dagsseminar om eierskifte av gårder som vil bevare verdier, drive pedagogikk og andre tiltak. Omvisning på Hegli Gård. Årsmøte i Norsk Økosamfunns Forening.

09 00              Ankomst.

10 00             Jan Bang, Økosamfunns former i andre land og utviklingen av Global Ecovillage Network.

10 30             Eierskapsform for Økosamfunn. Dagsseminar om eierskifte av gårder som vil bevare verdier, drive pedagogikk og andre tiltak.

12 30             Lunsj

13 00              Omvisning på Hegli.

14 30              NØF Årsmøte.

17 00              Avslutning

Hegli Gård ligger i Nannestad, mindre enn en times kjøring nord for Oslo.

Deltagelse på dagsseminaret er gratis, lunsj inkludert.

Detaljerte opplysninger og adkomst beskrivelse sendes ut til medlemmer i mai, og sakspapirer til årsmøte kommer også senere.

Påmelding til:

Marianne Furuseth
Hegli gård
Engerveien 33B
2030 Nannestad
Tel: 984 02 765
e-post:

Referat fra Åpent Møte i april

18 april 2012 i Oslo hos Studieforbundet Solidaritet i Oslo,  som støtter læringsprosesser, kurs og seminarer i  økolandsbyer, på økogårder, ute eller inne, i natur og kultur. www.studieforbundetso.no

Studieforbundet hjelper til med pedagogisk utvikling, metoder, organisering og behovsbaserte studieplaner. Kontakt: , tel 99707301, ref.

Program på møte med presentasjon av følgende økosamfunnsprosjekter og tiltak:

Terje Fjellstad presenterte muligheter på gårdsbruk  i Trysil og  ser mange mulighter, ta kontakt med  ården hans og andre gårder finner du også på www.gardsbruk.no

Ann Elsie Morger fortalte om erfaringner fra Auroville Ecovillage i India. På wikipedia finnes mer info og mange linker.  Ann har også mange erfarigner med læringsmiljø og læringsmetoder i  økosamfunn og vi gleder oss til en temakveld om dette til høsten.

Ann anbefalte frivillige bidrag til vår miljøkonto nr  1254.05.59390 i Cultura  sparebank. Nøf takker for alle bidrag og påminnelsen. Vi anbefaler også andre å åpne konto i Cultura og hjemmesiden www.cultura.no  med bladet pengevirke som har mange temanummer om økosamfunn.

Audun Gulliksen, presenterte mangfold innen permakulturell levemodell. Se egen omtale i bladet her og på  http://audun.gulliksen.org

Marianne Sevåg fortalte om Baldron og utvikling av økolandsby/ økogård på østlandet for folkeopplysning inne byggebiologi og miljøkurs. Www.baldron.no

Jarle Fagerheim fortalte om fremdiften hos Sørum økogrend som planlegges ved Rånåsfoss i Akershus, se www.okogrend.no

Sondre P.Sheldon presenterte nettverkprosjektet LokalLink, kontakt Sondre på ansiktsboka eller:

Britt Marjan/ oliooo presenterte sitt ønske om borettslag og møteplasser.

Paal Joachim Romdahl presenterte økosatsning i Oslo spirituelle filmklubb.Se www.spirituellfilm.no Paal filmer også innleggene på våre åpne møter og deler disse på veven og ansiktsboka. Kontakt 

På hjemmesiden til www.natursamfunn.no finnes mer info og linker til økosamfunnsprosjektene i Norge og i resten av verden. Her ligger også presentasjon av flere prosjekter i Norske økosamfunns forening.

Jan Bang ledet møte med 22 entusiastiske deltakere. Utover året planlegger vi flere åpne møter og besøk til økoprosjekter. Send oss gjerne prosjektbeskrivelser, erfaringer med metoder og tiltak som du vil dele

Vi takker for flott møte og dei flotte initiativa til frivillig betaling til NØF på vår konto i Cultura nr 1254.05.59390 og til hjelp med hjemmesiden www.okosamfunn.no , ansiktsboka, blogger og alle dei flotte lokale linkene som gjør at vi finner hverandre  og kan lage mer økosamfunn.

Jensstad gard

Jensstad gard, i Trysil, er på 135 da og ikke egnet for vanlig drift lenger. Den sydvendte beliggenheten gir den en klimasone på 4 – 5, hvilket er langt over snittet for området. Den har 95 da fulldyrket jord, og 27 da skog. Jorden består av drenert myrjord, morenejord og sandjord, altså mulighet for forskjellige plantekulturer og variasjon. Tidligere produksjon, som ble lagt ned i 2005, var melk og kjøtt. Jorden er ikke påført kunstgjødsel siden det, og har hvert slått en gang i året. Egen brønn, og en del overflatevann.

Her har jeg et ønske om å opprette et økosamfunn. Skole 1 til 7 klasse, nærbutikk, landbruksverksted og bensinstasjon, er 4 km unna med skolebuss. Trysil sentrum med handelssentrum og videregående skole er 19 km, også med buss. Avstanden til Oslo, er ca 3 timer. Jeg ønsker forslag for mulig drift. Som økosamfunn kan gården livnære 10 familier, og gården har nå to bolighus, redskapshus på 170 m2 og driftsbygning på ca 350 m2. Flere muligheter for å sette opp flere bygninger til forskjellig bruk.

Jeg ser for meg ti familier og 30 til 50 beboere, med barn og voksne. Inngangsbilletten på gården vil bli ca 250.000,- pluss 50.000,- til 100.000,- til investeringer som bolig og driftsmidler. Utgangspunktet for dette, er gårdens verdi, og estimerte utgifter til etablering. Andre aktiva som kunnskap og evner teller også som investering. Er selv bygningsingeniør, erfaren bonde og snekker. Egenskaper jeg stiller til rådighet under etablering.

Jeg imøteser forslag og muligheter og svarer på spørsmål direkte fra interesserte. Med vennlig hilsen, Terje Fjellstad

Jensstad gard
2430 Jordet
Mob: 922 14 704
E-post:

PERMAKULTURELL LEVEMODELL

Dette er min egen visjon, som er tenkt å kunne fungere i en kontekst av en kollektiv økolandsby visjon. Prosjektet ble nylig presentert for økolandsbyen og er fortsatt i oppstarts/godkjenningsfasen. Flere har gitt mange gode innspill og er positive. Så prosjektet er ikke bare laget av meg, men har elementer som jeg selv ikke hadde tenkt på. Og innholdet er fortsatt i utvikling. Prosjektet er også tenkt å kunne invitere andre til å være med i den videre prosessen, for de som ønsker det (ta gjerne kontakt). Men jeg kommer uansett til å sette i gang på egen hånd og jeg håper å kunne inspirere og bli inspirert.

Hoved inspirasjonen jeg hadde til prosjektet er fra Sepp Holzer, Geoff Lawton, Anastasia (Ringing Cedar Series) og Natursamfunn, og naturen da, ikke minst. Og så er det jo selvfølgelig noe inni meg som resonerer med disse ideene, og det er jo kanskje den viktigste inspirasjonen og drivkraften til å sette igang med noe selvstendig. Samtidig er det menneskene rundt meg som gir meg tro og håp om at det er mulig å sette i gang.

Det viktigste målet med prosjektet er å komme nærmere naturen (samarbeide) og bli selvstendig i en overkontrollert kultur (selfempowered). Les mer om tankene bak prosjektet og ideer om hvordan prosjektet kan realiseres på denne linken:

http://audun.gulliksen.org/Hurdal/Space_of_Love/Permakulturell_Levemodell_4.pdf

Lokal Link er et enkeltpersonsforetak som sikter mot å skape unike turopplevelser mellom kulturelle og historiske punkter av verdi for samtiden. Ideen er å knytte et mangfold av steder og virksomheter sammen ved hjelp av spesielt tilrettelagte vandreruter, hvor selve hjertet av det lokale er målet for reisen. Foretaket sikter også mot å skape kommunikasjon og samarbeid mellom linknende foretak som bygger på samme grunnfilosofi.

For de kommende sommermånedene vil virksomheten hovedsakelig være sentrert rundt Geilo og Halligdal, men målet er at prosjektet over tid vil omfatte et mangfold av kulturelt verdifulle destinasjoner, både i og utenfor Norge.

Jeg håper du vil følge med på utviklingen av Lokal Link. Vel møtt til vandring!»

www.facebook.com/LokalLink

AUROVILLE,

www. Auroville.org. Spirituell økolandsby nær Pondicherry, i Tamilnado, India,    2012

v/ Ann Ellsie Morger,

initiativtaker til SOFIEville, spirituell økolandsby i Norge.

FAKTA og egne erfaringer fra 2 reiser i India 2011 og 2012

AUROVILLE ble startet i 1968 av Sri Aurobindo fra India og The Mother fra Frankrike.

Sri Aurobindo f. 15.aug 1872 I Calcutta. The Mother (Mirra Alfassa) f. 21.aug 1878 i Paris.

Sri Aurobindo:

Som syvåring ble Sri Aurobindo sendt til England for å gå på skole, med videre studier på Cambridge University.  Da han var 20 år gammel (1892) vendte han tilbake til India. På daværende tidspunkt kjente han lite til Indisk kultur eller språk.  Han begynte imidlertid å studere Vedic kultur, Sanskrit og Bengali. Samtidig involverte han seg politisk i frigjøringen av India fra Storbritannia. Han ble i den forbindelse arrestert i 1908. I fengslet fikk han anledning til å lese ”the Bagavad Cita and the Upanishads”. Samtidig begynte han å praktisere intens meditasjon. Da han ble løslatt, hadde hans syn på livet, endret seg radikalt. Fra å bruke yoga som middel, til å oppnå spirituell styrke og energi i sitt politiske arbeid for å løsrive India fra Storbritannia, forsto han nå, at hans oppgave gjaldt noe enda større, nemlig hele verden og menneskehetens fremtid. I 1910 kom Sri Aurobindo til Pondicherry. Der begynte han å utvikle en ny yoga, han kalte ”integral yoga”- som kombinerte essensen av tradisjonell yoga, samtidig som han opphøydet/transenderte dem. Fra 1914-1921 publiserte han sine store verk månedlig på engelsk; ”The Arya”.

The Mother:

Som femåring hadde hun sin første spirituelle opplevelse. Men det var først noen år senere da hun møtte Max Theon- en energisk karakter med ekstraordinær styrke at hun fikk forklaringer på sine indre erfaringer. 14. mars 1914 kom Mirra til Pondicherry og møtte Sri Aurobindo for første gang. Hun sa; ”I det øyeblikket jeg så Sri Aurobindo, visste jeg at det var ham som var kommet til verden for å gjøre dette arbeidet, og at det var ham jeg skulle arbeide sammen med.

Utbruddet av Første Verdenskrig gjorde at hun måtte vende tilbake til Frankrike. I april 1920 kom hun tilbake til Pondicherry og forlot aldri stedet. For de neste 30 årene ble Mirra kalt ”The Mother” av Sri Aurobindo for å annerkjenne hennes enestående spiritualitet, og ble hans spirituelle samarbeidspartner.

Da Sri Aurobindo i 1926 trakk seg tilbake til ”sitt rom” overlot han ansvaret for organiseringen av ashramen, som spontant hadde formet seg rundt dem, til The Mother.

I 1926 trakk Sri Aurobindo tilbake og henga seg til å bringe ned en høyere bevissthet som han kalte ”supramental” consciousness – inn i sin kropp og inn i jordas atmosfære, som en forutsetning for det neste steg i menneskehetens evolusjon. Han forlot sin kropp i 1950.

Fra 1950 fortsatte The Mother arbeidet som hun hadde dedikert sitt liv til. Hun døde i 1973

India ble selvstendig fra Storbritannia i 1948

Pondicherry, tidl. Fransk koloni ble selvstendig i 1953

THE AUROVILLE CHARTER

Visjonsdokument

Auroville tilhører ingen bestemt person.

Auroville tilhører menneskeheten i sin helhet.

For å bo i Auroville må man være villig til å tjene

”Den Gudommelige Bevissthet”.

Auroville er stedet for endeløs læring, for konstant utvikling, og ungdom som aldri eldes.

Auroville ønsker å være broen mellom fortid og fremtid. Ved å ta med seg, eller bruke alle fortrinn fra alle oppdagelser utenfra og innenfra vil Auroville driste seg til å spire/vokse mot en fremtidig virkeliggjøring.(realisasjon).

Auroville vil være et sted for materiell og spirituell utforskning på en levende menneskelig inkarnasjon med en nåværende, reell felles enhet/identitet. (Human Unity).

Aurovilles beliggenhet og befolkning.

Auroville ligger 8 km nord for Pondicherry (Puducherry) og 160 km syd for Madras i staten Tamil Nado i syd-India. Hele Auroville er planlagt arketektonisk som (Galaxy) MELKEVEIEN. Kun deler av planen er realisert. For tiden er det 100 enheter spredd utover 200 mål (20 square km). Det bor ca. 2000 personer der fra rundt 40 forskjellige nasjoner.

40 % av dem er indere, 20 % er franskmenn, 20 % er tyskere. De resterende 20 % er 5 dansker, 1 nordmann og 35 andre nasjonaliteter.

Hensikten med Auroville er å virkeliggjøre menneskelig fellesskap (Human Unity).

Aurovilles organisering:

Auroville er organisert med gullkuppelen Matrimandir i midten. Den kalles det spirituelle senter eller sjelen i Auroville. Kuppelen består av 26 kg gull. Den er 36 m i diameter, 29 m i høyden. Fundamentet  står 10 m under jorden. Byggingen av Matrimandir ble påbegynt i 1971 og ferdigstilt i 2003. En gang underveis, raste den helt sammen, så de måtte begynne på nytt.

Erfaring fra Matrimandir: Da jeg gikk inn i den hadde jeg en følelse av å gå rett inn i himmelrommet.  Det er den mest spennende konstruksjon jeg har sett. The Inner Chamber er en fantastisk opplevelse som knapt kan beskrives. I 2011 var jeg der 1 gang. I 2012 var jeg der 5 ganger. Det er det vakreste rom jeg har vært i i mitt liv. Hensikten med The Inner Chamber er at man kan sitte i stillhet for konsentrasjon eller meditasjon. Å oppleve stillhet, med masse mennesker fra hele verden sittende på puter på gulvet rundt en krystalkule på

0,70 m i diameter mens sollyset treffer kulen, er helt magisk. Under kuppelen er det meditasjonsrom i 12 forskjellige farger. Alle fargene står for forskjellige egenskaper.

Jeg fikk kun anledning til å meditere i 3 av rommene. Det var godt.

Amfiteateret:

Utenfor Matrimandir ligger Amfiteateret, hvor de har sermonier 4 ganger i året. Da tenner de ilden. I midten av Amfiteateret står en urne. Formen er en lukket Lotusblomst. Den symboliserer at menneskehetens høyere bevissthet enda ikke har åpnet seg.

Oppe i denne urnen ligger jord fra 124 forskjellige nasjoner i verden og fra 23 forskjellige stater i India (tror det er alle). Auroville har sin offentlige godkjenning gjennom Unesco og fra Den Indiske Stat, og er forpliktet til å følge overordnede indiske lover og regler selv om de har sine interne strukturer innenfor Aurovelle.

På den andre siden av Matrimandir holder de på å bygge 12 hager. Hver hage skal ha blomster som symboliserer forskjellige menneskelige egenskaper. Der er et stykke arbeid igjen.

Økonomisk organisering:

De har 2 målsettinger. Den ene, er å utvikle en intern økonomi som eliminerer bruk av penger internt i Auroville, men som sørger for innbyggerne ut fra deres behov. Alle får kost og logi og litt lommepenger utenom per mnd. Hvis de ønsker å reise og drive kurs utenfor, må de selv skaffe penger, slik at de ikke belaster fellesskapet.

Det andre er å bli selvforsynt, når det gjelder mat, klær, skole, helse og andre tjenester.

I dag driver de med økologisk dyrking av mat. Vet ikke hvor mye de er selvforsynt.

De har egen skole, egne bedrifter innen økologisk mat, klær, skinnmaterialer, Data, bokproduksjon. Deres Helsesenter betjener også lokalbefolkningen i nabobyen.

De har Rådhus (Town Hall) for administrering.

De har et Visitor Center for interesserte besøkende. Auroville er ikke en turistattraksjon.

Første året bodde jeg utenfor og var kun innom på besøk. I år bodde jeg sammen med min gruppe på The Guest House. Her var det kun besøkende, utenom en familie, der mannen var administrator for denne delen. Han sa noe om at det på nåværende tidspunkt er blitt vanskeligheter i forhold til beslutningsprosesser. Da The Mother levde var ting mye enklere.

De trenger også flere mennesker inn der. Kanskje kan 20.000 leve der. Man han var fortsatt optimist m.h.t. utviklingen av Auroville. Han kom tydelig fra en høyere klasse i India, og hadde hatt mange muligheter, men valgte å bo der, fordi han trodde på det.

Sosialt:

Som besøkende treffer man først og fremst på andre besøkende fra andre land. Det var gamle og unge fra hele verden som følte seg tiltrukket av tanken bak Auroville.

Beboerne treffer man så vidt i Town Hall, Visitor Center, butikkene eller kafeene.

Det er anlagt sykkelstier gjennom mesteparten av området, slik at det er lett å ta seg frem. Folk er vennlige, men jeg følte ikke at man kom nært innpå dem. Det er et stort område så det er ikke lett å få tak i Auroville kulturen på bare 1 ukes tid.

Den hjemmelagde økologiske maten var god. Vannet er ekstremt godt. De har en egen renselsesprosess for vannet. Når vi kjøpte vann på flasker etter å ha vært der, smakte flaskevann vondt. I motsetning til de fleste steder i India, er det rent der, grønt og trivelig.

Det er folk fra hele verden som kommer dit for å bo der 1 år eller så. Noen kan visstnok også studere der. Nærmere info finnes sannsynligvis på nettet.

Det finnes ikke alkohol eller andre rusmidler innenfor Auroville. Det er på lik linje med andre  Ashramer (spirituelle kollektiv) i India.

For meg var besøkene i Matrimandir høydepunktet. Noe som kan anbefales på det varmeste.

Baldron

Baldron er et bredt initiativ som omfatter en Ideell forening, med vekt på forskning, samhandling og utvikling, og et firma som forhandler helseprodukter – og gjennom sin virksomhet finansierer og drifter foreningen. Marianne Kleimann Sevåg og Ralph-Raphael Kleimann var initiativtakere til Baldron, og er fortsatt sentrale drivkrefter i arbeidet. Med tiden er aktiviteten utvidet, både med ansatte i firmaet, og med et stort nettverk av samarbeidspartnere.

Foreningen Baldron

er et møtested for tanker i tiden, for ideer til handling og verdig samhandling mellom mennesker og natur. Foreningen arrangerer utdanninger i byggbiologi og miljømedisin og utdanning av Hus og Helse Coach for å skape en helhetlig forståelse av livskvalitet og helse. Samtidig arrangerer Baldron seminarer og symposier, med to hovedarrangementer i året; Vannsymposiet i mars og El-symposiet i oktober. Begge disse er internasjonale forskningstreff med høyt kvalifiserte forskere fra hele verden. Et viktig anliggende for Baldron er å forbinde forskning fra øst og vest. Forskningen i Russland har for eksempel et mye sterkere fokus på lys og frekvenser i helsesammenheng, i motsetning til den ensidige bruken av farmasøytisk kjemi i vest.

Bonden og nomaden

I yngre steinalder ble menneskeheten delt i to; det var bonden som kultiverte jorda og nomaden som flyttet med dyra. Svært mange mennesker i dag søker kontakt med verden i en global orientering og reiser til alle kontinenter som moderne nomader. Samtidig lengter stadig flere etter å forbinde seg med jorda. Vår utfordring i dag ser ut til å være å forbinde disse to – bonden og nomaden – ved å legge til rette for bevegelse, og samtidig arbeid med jorda og tilknytning til et eller flere steder.

Future Design prosjekt

Baldron ønsker å bidra til utvikling av nye løsninger som trekker forskningen inn i et handlingsrom. Sentralt i dette står arbeidet med å finne en egnet gård: Den må være stor nok til å kunne bygge hus for mange mennesker – og med jord og skog som grunnlag for en bred aktivitet. I denne settingen vil vi skape et framtidsverksted, et møtested for unge og eldre. Her er intensjonen at individuelle initiativ kommer sammen med en sosial impuls og ny forskning, til et Future Design prosjekt!

Nettverk

er viktig – som stier mellom mennesker og gårder og land. Nettverket må i framtida også omfatte naturen. Baldron arbeider for samhandling med naturens vesener – både synlige og usynlige. En viktig målsetting er å skape større forståelse for det levende, og åpne for dialog med omgivelsen på et dypere plan. Nye løsninger for hus og helse, for vann, energi og dyrkingsmetoder, for entreprenørskapsideer, teknologi og utveksling, for nye måter å reise og leve og bo, for samhandling med individuelt pusterom og frihet til å prøve ut egne ideer. Da trengs det også en organisasjonsform og en økonomisk modell som støtter initiativ og utvikling, og samtidig et forskningsnettverk som gir tilgang til knowhow og arbeidsfellesskap. Ingen eier ideene, men vi arbeider sammen for at de kan bli fruktbare.

www.baldron.org
www.elsymposium.org
www.vannsymposium.no
www.byggebiologi.no

EDE in Denmark

A number of full tuition scholarships have now been made available for the first Ecovillage Design Education to be held in Denmark. The four-week long program certified by Gaia Education will take place in Hallingelille eco-village from August 5th – September 1st 2012. The scholarships cover the tuition fee (Euro 1050.-) and you only have to pay for accommodation and food, i.e.: Euro 750.-

Deadline for applications is Friday 25th May. Confirmation of acceptance will be provided by June 1st.

Joining the EDE programme in Hallingelille, Denmark, you are offered the chance to study the common global EDE curriculum developed by Gaia Education. At the same time, you will experience and learn from some of the relevant strengths that the Danish culture and traditions have to offer in the transition towards a more sustainable way of living.

A highly advanced approach to adult education and life-long learning have been developed over the last century e.g. by the tradition of Danish Folk-high-schools. The learning approach emphasizes experiential learning, practice-reflection, personal development, existential contemplation, and high degrees of participant involvement and co-creation.

A strong culture of effective and powerful democratic organization has formed at the grass-root and civil society level. Denmark has a high level of citizen involvement in civil associations and voluntary work, and a strong tradition of consumer and producer co-operatives in the food sector. The Danish style of leadership in work as well as educational settings emphasize qualities such as participation and involvement, co-creation and creativity, collaboration based on self-direction and individual free and critical thought, focus on trusting and open relationships, dialogue, and team-work.

A rapid transformation towards a sustainable food culture is under way. The New Nordic Kitchen (promoted e.g. by NOMA currently rated the worlds best restaurant) emphasizes local organic foods. The share of mainstream consumers who prefer and buy ecologically certified foods is one of the highest in the world. Transformation of the farming industry towards more sustainable models is gaining momentum.

For decades, Denmark has been at the leading edge in many eco-technologies such as wind power, efficient heating systems, energy conservation, water treatment, recycling, eco-architecture etc. Living and learning for 4 weeks in Hallingelille, you will join an intentional community which is only 5 years old and offers exiting stories and qualities of forming community, resolving conflicts and respecting and celebrating differences, while continually searching for ways to live more sustainable.

You can get more information about the EDE curriculum and the content of the program on the website: www.mi-mundo.org

Permakultur, økosamfunn, ørkenøkologi og mye mer!

Kibbutz Lotan in Israel invites everyone to a month long extreme Green Apprenticeship during the summer.

The one month extreme Green Apprenticeship is 16 July to 14 August 2012

And the one after that that overlaps living routes, is the  Intensive Green Apprenticeship  20 August – 12 October 2012.

General info starts here: http://www.kibbutzlotan.com/creativeEcology/ga/index.htm

Jeg var med og underviste same kurset ett par uker I vinter, og det er noe av det mest spennende jeg har vært med på! Jeg har vært involvert i utviklingen av Kibbutz Lotans Permakultur kurs siden 1990 årene, og de spesialiserer seg på bygging med leire, dyrking av grønnsaker og fredsarbeid med både Beduiner og Palestinere. De har utviklet kurs på universitetsnivå og er en aktiv medlem av Global Ecovillage Network.

Årsruteplan for NØF 2012

Onsdag 30. mai                   Åpent Møte SO lokaler, Oslo
Onsdag   6. juni                   Styremøte, forberedelser til årsmøte
Lørdag  16. juni                    Årsmøtetreff Hegli Gård
Søndag 17. juni                   Besøk Haslemoen (under planlegging)
Onsdag 22. august             Åpent Møte SO lokaler, Oslo
Fredag 14. til søndag 16. september      Nordisk EDE møte, Koster, Sverige
Onsdag 24. oktober                        Åpent Møte SO lokaler, Oslo

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

Norske Økosamfunns forening
Org. Nummer 994 267 922
SO’s lokaler, Motzfeldsgate 1, 0187 Oslo