Nyhetsbrev no. 7. Aktiviteter fremover.

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
Organisasjonsnummer: 994 267 922
Post og besøksadresse: c/o SO Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO
Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390

Nyhetsbrev 7 September 2012

10 ØKOSAMFUNN PÅ 10 ÅR I NORGE

Hvordan kan vi få det til?

Mandag 17 september kl. 9.00 til 16.00

Vi gleder oss til å kunne gi dere flere spennende anledninger til å fremme økosamfunnsarbeidet her i Norge.

Arkitektenes Hus, Josefines gate 34

Et åpent seminar om etablering av økosamfunn/ økolandsbyer i Norge. Økosamfunn er et svar på hvordan vi kan skape bærekraftige bosettinger som lever opp til klimamålene. Dessverre er realisering av slike prosjekter vanskelig i dagens samfunn. Vi gjennomfører et prosjekt for å finne mulige modeller for å lette etablering av økosamfunns prosjekter i Norge. Formiddagen er et åpent seminar hvor deler av den internasjonale økolandsbybevegelsen – Global Ecovillage Network – samt et baltisk EU prosjekt, forteller om hvordan økolandsbyer kan inngå i en strategi for å endre samfunnet i bærekraftig retning.

Etter lunsj er det en samling av planlagte og pågående økolandsby prosjekter i Norge. Målet for samlingen er å utveksle erfaringer med realisering av Økolandsbyer i Norge. På forhånd er det sendt ut en del spørsmål for å kartlegge erfaringer, samt foreslå gode modeller for etablering av økolandsbyer.

9.00 Velkommen og introduksjon til dagen.
9.15 Ross Jackson – Global Ecovillage Network and Gaia Trust – Ecovillages as a strategy for a sustainable society. www,gaia.org
10.30 Pause
10.45 Baltisk EU prosjekt: Ecovillages for sustainable rural development. www.balticecovillages.eu
11.30 Presentasjon av Prosjektet: 10 Økolandsbyer på 10 år i Norge ved prosjektleder Frederica Miller

12.15 Lunsj

Verksted med inviterte deltagere som har vært og er direkte involvert i etableringen av økolandsby prosjekter i Norge

13.15 Innledning til gruppearbeid, grundigere introduksjon av Økolandsby prosjektet, foreløpige funn og rapportering.
13.45 Gruppearbeid. SWOT analyse – Hva er styrker, svakheter, stengsler og muligheter for etablering av økolandsbyer i Norge. Egne erfaringer, og tanker om fremtiden. Kvalitetssikring av rapporten.

15.00 Samling i plenum. Referat fra gruppearbeid. 16.00 Avslutning.

Påmelding: Frederica Miller, Gaia-Oslo as: Arrangør: NØF i samarbeid med Hurdal økolandsby og Telemark Økolandsby. Seminaret: Inviterte fra økolandsby prosjekter, eksisterende og planlagte.

Bærekraftig økonomi

Hvordan kan vi skape en økonomi som gir arbeid og velferd for alle uten å overskride jordas økologiske tålegrenser?

  1. september 2012, fra kl. 9.00 til 16.00 Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Grønn Hverdag og Dialogforum for ny økonomi holder åpent dagsseminar på Litteraturhuset i Oslo 18. september 2012 om behovet for en ny økonomi, en økonomi som er økologisk bærekraftig, sosialt rettferdig og reelt demokratisk. (Se program nedenfor.)

Systemanalytiker, aktivist og tidligere valutamekler Ross Jackson er blant innlederne. Han har vakt oppmerksomhet med boken Occupy World Street. A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform (2012).

Gjennom innledninger, dialog og temagrupper vil seminaret belyse mekanismene i dagens økonomiske system og hvilke konsekvensene det har for mennesker og natur.
Seminaret vil også fokusere på det positive alternativet: Hvordan kan vi skape en annen økonomi som gir trivsel for mennesker, lokalsamfunn og natur?

Et av Ross Jacksons forslag er at små stater som Norge går foran og etablerer globale Gaia-institusjoner for bærekraft og demokratisk styring av kapitalen.

Deltakeravgift inkludert lunsj er 300 kr
Påmelding: http://www.gronnhverdag.no/nor/Aktuelt/Seminar-om-ny-oekonomi-Occupy-World- Street

PROGRAM:

09.00 Utfordringer og løsninger
· Øyvind E. Hansen, Dialogforum for ny økonomi:
Formålet med initiativet for en bred samfunnsdialog om behovet for en ny økonomi. · Ross Jackson, forfatter av boka Occupy World Street: The Assault on People and Nature. Unmasking the Neoliberal Economic System and the Ruling Interests of the Corporatocracy
· Jennifer Hinton, The Post Growth Institute: Building Resilient Communities for Human Well-Being: Grassroots Responses to the Accelerating Social and Environmental Crises in Greece
· Ross Jackson: The Alternative: Realizing a Radical Economic and Political Reform for a Gaian World Order of Healthy Communities and Sovereign States

12.15 Lunsj

13.00 Hva en ny økonomi kan innebære: noen eksempler og perspektiver
· Georgianna Keable, Fortellerhuset: www.legendhunting.wordpress.com

Legend Hunting – On foot to find stories of connection i North Norway
· Camilla Skjerve-Nielssen, grunnlegger av Omstilling Norge: Den internasjonale Transition-bevegelsen og Omstilling Sagene
· Zivile Gedminaite-Raudone, leder av Baltic Sea Regions Ecovillage-
prosjekt: Developing Ecological Communities in Rural Areas in the Baltic Sea Countries: a Case of Regional Cooperation
· Ove Jacobsen, professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen i
Bodø: Økologisk økonomi: et paradigmeskifte innen økonomisk teori og praksis
· Frederica Miller, sivilarkitekt i Gaia Arkitekter Oslo: Bilder av framtiden

14.15 Hva må gjøres?

·  Parallelle gruppesamtaler
·  Oppsummering

16.00 Avslutning

«NATUR OG KULTUR SOM FOLKEHELSE»

NAKUHEL Asker 5-6 nov. 2012!

PROGRAMOVERSIKT, med reduserte PRISER FØR 18. sept. OG REGISTRERING:

http://www.med.uio.no/helsam/natur-kultur-helse

SE HELE PROGRAMMET:

http://www.med.uio.no/helsam/om/aktuelt/arrangementer/2012/nakuhel/program.html Teknisk arrangør er: www.FFHS.no

Gunnar Tellnes

www.tellnes.info

SMS/mobil: +47-90971297

NØF Åpent Møte, onsdag den 17 oktober.

Vennligst noter datoen allerede nå, invitasjon, program og opplysninger kommer senere.