Nyhetsbrev no. 9. Aktiviteter fremover.

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
Organisasjonsnummer: 994 267 922
Post og besøksadresse: c/o SO Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO
Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390

Nyhetsbrev 9
November 2012

INNHOLD:

Referat fra åpent møte i oktober

Velkommen til Øverlandel Økohelg 10 november

Naturvennlig økonomi for en begrenset verden 17 november

Natursamfunn økolandsby oppdatering

EDE kommer endelig til Norge neste sommer

Referat fra åpent møte 17 oktober 2012 hos Studieforbundet Solidaritet: www.studieforbundetso.no 

Program og presentasjoner:

Styrets program for det neste året, åpent for innspill:

NØF ønsker å synliggjøre økosamfunnstiltak og bidra til studieringer i økolandsbyer og i utvikling av disse.

Oppdatering prosjektet ”10 økosamfunn” ved Jan Bang.
Kooperasjon og samvirke. Kort innlegg om hvordan «Intentional Community» har bidratt til utvikling av den vestlige sivilisasjon, ved Jan Bang. Følg opp dette med å se på International Communal Studies Association. De arrangerer en større internasjonal konferanse i Findhorn neste sommer. Anbefalt. www.ic.org/icsa/

Oppdatering om prosjektet på Foldsæ i Fyresdal, ved initiativtaker Linda I.Lie. Vi holdt som vanlig åpen plass for de økosamfunnsprosjekter som var tilstede for å presentere seg selv, sine kurs og prosjekter.

Jeg har gjort video opptak av noen av presentasjonene: Video opptak fra møte 17 september.

Presentasjoner:

Landsbyliv: Bladet landsbyliv, se abonnement www.camphill.no

Oikos, og bladet REN MAT, se abonnement på www.oikos.no

Herba, se abonnement www.biodynamisk.no

Fred og frihet, se abonnement på www.ikff.no

Sørum økogrend, www.økogrend.no

Utdannelse i Byggebiologi 2012 og 2013, modulbasert utdannelse godkjent av
Studieforbundet Solidaritet. Utlysning ble fremlagt. Mer info ligger på www.baldron.org

Øverland andelslandbruk arrangerer:
Øverland økohelg 10-­‐11 november 2012, med kurs, forelesninger og økomarked.
Påmelding og info www.deltager.no/overlandel-okohelg

Permakulturfestival planlegges i Hurdal Økolandsby sommeren 2013 av initiativtaker Helene Bøhler. Hun inviterer til møte i Hurdal 17 november 2012 med omvisning i økolandsbyen, mulige studieringer og planprosess for festivalen.
Se innlegg for mer informasjon:  Video opptak fra møte

 Sofieville ble presentert av initiativtakerne Ann Ellsie Morger og Sissel Kornstad, som fortalte om fremdriften i prosjektet.

Nordisk årbok fra Permakulturforeningene, se www.permakultur.no

Tingmøte ble presentert av Magnus Pryte Holte.

Regnbuegrenda ble presentert av Linda I Lie, og hun inviterer oss til Tjøme sommeren 2013, for omvisning i de mange økosamfunnstiltaka der.

Studiering med IKFF. Internasjonal kvinneliga for fred og frihet holder møte hos Studieforbundet Solidaritet med innledning fra Eva Fidjestøl 27 oktober 2012, kl 11-­‐13.00, for oppstart av studiering, se www.ikff.no Tema på første møte er Hiroshima og Fukushima.

Natursamfunn starter studiering i økoskoghageutvikling sammen med Studieforbundet Solidaritet. www.natursamfunn.no

Monsanto truer økosamfunn. Forskning og erfaring tyder at Genmodifisert mais gir kreft hos de som eter denne maisen i mer en to måneder. Nå truer Monsanto både forskerne og økobønder. På www.oikos.no og www.matmerk.no kan du finne utsalgssteder for økologisk mat for dyr og folk. Se video: http://www.youtube.com/watch?v=Z_57xL8wxXE

Neste åpne møte blir i februar 2013 og der vil kooperasjon være tema, med innledning fra Jan Bang, som har reist rundt i verden og besøkt kooperasjoner. Vi ser tilbake på samvirkeåret 2012, se mer om samvirke på www.samvirke.org.

Velkommen til Øverlandel Økohelg 2012

Øverland Andelslandbruk og Slow Food Asker og Bærum inviterer helgen 10.–11. november til en fullspekket økohelg. På programmet står kurs, forelesninger og økomarked med lunsj. Det vil bli kurset i partering av lam, raw food-­‐baking, pølsemakerkurs og baking med gamle kornsorter. Johan Swärd, den fremste eksperten på gamle kornsorter i Norden. Han vil holde bakekurset.

Dagen etter er det seminar med kjente foredragsholdere som Stephen Barstow (Introduksjon til permagrønnsakshagen), Hanne Torjusen og Jolien Perotti (Dokumenterte helse-­‐ og miljøeffekter av økologisk kosthold) og Eric Brinkhof (Bienes rolle i naturen og deres truede stilling). Innimellom vil man kunne ta del i et økomarked og møte andre interesserte og engasjerte, samt nyte en deilig økolunsj. Helgen vil forene matnyttig praktisk kunnskap og matkultur med økologisk bevissthet.

Steinerskolen i Bærum er arena, og medlemmer av andelslandbruk og Slow Food i Norge vil få rabatt.

For påmelding og detaljert informasjon:

www.deltager.no/overlandel-okohelg og event siden på okosamfunn.no

Naturvennlig økonomi for en begrenset verden

Verdier – målkonflikter – muligheter. Lørdag 17. november 2012.

At en uhemmet spekulativ økonomi påfører naturen store og ofte ubotelige skader, hersker det i dag liten tvil om. Men hvilke alternativer har vi til å lage en økonomi på naturens premisser? Og lar en økonomi som er solidarisk med naturen seg forene med andre grunnleggende verdier i samfunnet, som trygghet og velferd til alle? Eller må vi ofre noe av vår velferd for å redde naturen? Står vi her overfor et dilemma eller nye muligheter, og i så fall muligheter til å gjøre hva? Dette er spørsmål Naturfilosofisk seminar vil belyse i sitt høstmøte lørdag 17. november 2012.

 Tid: 10.00 – 16.00
Sted: Litteraturhuset – Amalie Skram
Pris: Kr. 500,-­‐for seminar + kr. 100,-­‐ for lunsj
Påmelding til Anne Mari Aamelfot Hjelle -­‐ amhATTturistforeningen.no (erstatt ATT med symbolet @)

Program:

Fremtiden, – en utfordring for oss alle. V/ Øystein Dahle
Økologisk økonomi – et paradigmeskifte innen økonomisk teori og praksis ved Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved universitetet i Bodø Transformasjon til et lavenergisamfunn: hindringer og behov for nytenkning Ved Harold Wilhite UIO, Senter for Utvikling og Miljø.

Lunsj

Vekst, lykke og penger: Scenarier for nye måter å forstå og bruke penger på i 2030 ved Per Espen Stoknes, økopsykolog og scenarioforsker.
Bygge og bo på naturens premisser – fremtidsbilder (og fremtiden er NÅ) ved Frederica Miller, sivilarkitekt og permakulturdesigner.
En økonomi i takt med naturen ved Hans Kolstad, dr.philos. og filosof, INCEVIDA (Interregionalt Center for Videns-­‐ og Dannelsesstudier), Aalborg Universitet

Naturfilosofisk seminar ønsker å drøfte vårt forhold til naturen og til bærekraftig utvikling. Seminaret vil gi mennesker med ulike tilnærminger og holdninger til natur og naturforståelse en møteplass for utveksling av ideer. Ved å skape et tverrfaglig forum får vi belyst forskjellige sider ved forholdet mellom natur og kultur og de spørsmål om verdier og forvaltning dette reiser. Vi legger opp til 20 minutters innledninger og inntil en halv times tilknyttet samtale mellom innlederen og seminardeltakerne – idedugnad må til!

Natursamfunn økolandsby

Vi jobber for tiden med å sette opp en egnet organisasjonsform for Vanaheim Natursamfunn som forhåpentligvis kan bli en modell for andre lignende prosjekter. Stiftelsesmøte skal holdes innen vintersolverv.

Vi ser fremdeles på muligheter for oppkjøp av landområder, hovedsakelig i Møre og Romsdal men er åpen for andre innspill. Anbefaler forøvrig alle som interesserer seg for bærekraftig livsstil, selvforsyning, økosamfunn og modeller for en grønnere verden å registrere seg og delta på diskusjonsforumet vårt:

www.natursamfunn.no/forum

EDE kommer endelig til Norge 2013

Ja! Vi er nå i full gang med planlegging av et EDE (Ecovillage Design Education) i Norge! Hurdal Økolandsby har enstemmig ønske om å være vert for utdanningen, og vi satser på at flest mulig kan delta i juli måned. Fint med tilbakemelding fra dere lesere også.

Utdanningen er anerkjent av FN og holdes i samarbeid med GLOBAL ECOVILLAGE NETWORK (GEN). www.gen-europe.org

Det deles ut GRUNTVIG STØTTE for deltakere som kan bruke utdanningen videre i andre sammenhenger, gjerne i undervisning. Mer info : http://www.siu.no/nor/Voksnes-laering

Nå har vi opprettet Facebook side og dere er velkomne til å ta en titt og å ”like” for løpende oppdateringer. http://www.facebook.com/groups/171237229651838/?fref=ts

For de som er spesielt interesserte inviterer vi dere til å laste ned alle modulene til utdanningen gratis her.
Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Ane Mari Aakernes: .