Online event: «Økosamfunn, bofelleskap & gårdskollektiv- hva skjer i Norge?»

Gårsdagens online Zoom arrangment var en stor suksess med over 300 som var med på Zoom møtet for å høre om «Økosamfunn, bofelleskap & gårdskollektiv i Norge. Er du interessert i å vite om fremtidige arrangementer så kan du melde deg på nyhetsbrevet.

Program informasjon var gitt ut på forhånd som event på Facebook, i kalenderen på okosamfunn nettsiden og i Permakultur Foreningen.

Her er video fra gårsdagens program.

Programmet

Hvordan kan man få til et økosamfunn, bofelleskap eller gårdskollektiv?
Hva slags rolle spiller de i samfunnet og hva er det som egentlig skjer i Norge?

Vi har invitert fire ildsjeler til å dele sine erfaringer!
Det blir diskusjon og spørsmål etter presentasjonene.

Claire Groenik (Grønt Nabofelleskap)

Claire er fra Nederland, har bodd i Norge i snart 10 år. Hun jobber med landbrukskart på NIBIO og er styremedlem i Grønt nabofellesskap, en beboerforeningen som ble opprettet i 2018 for å etablere et vegansk bofellesskap.

nabofellesskap.no

Mikal Larsen (Sellanrå Gardskollektiv)

Mikal er utdannet økoagronom og er en av de fire meddriverne av Sellanrå Gardskollektiv. Sammen flyttet de på en nedlagt gård på en øy utenfor Hardangerfjorden for å bo, leve og arbeide i lag. Mikal vil dele kunnskap og erfaringer de har tatt med seg fra idé til oppstart, organisering og sosiale modeller til kommunikasjon og beslutningstaking. Han ønsker å inspirere andre til å ta steget mot en mer bærekraftig og fremtidsretta livsstil i felleskap.

instagram.com/sellanraagardskollektiv

Nina Østgaard (Gaiasenter)

Gaiasenter er et økosamfunn i utvikling, med fokus på livskvalitet, helse og miljø. Gaiagrendet er kjent for sine runde, sunne hus og hytter. De driver kurssenter, servering, overnatting og naturbasert reiseliv.
Jan Martin Bang (økosamfunnets rolle og bakgrunn)

gaiasenter.no

Jan Martin Bang (økosamfunnets rolle og bakgrunn)

Jan bodde på en kibbutz i Israel i 16 år. Han representerte «Global Ecovillage Network» i Israel og underviste i det første Permakultur Design Kurs på hebraisk. Han har jobbet på Solborg Camphill Landsby utenfor Hønefoss og er et aktivt medlem av styret i Norsk permakulturforening og i økolandsbybevegelsen i Norge. Han underviser PDC og har skrevet flere bøker om permakultur og fellesskap.

permakulturisten.com

Hva er et økosamfunn?
«Visjonen om økosamfunn er bæredyktige bosettinger i by- eller landlige omgivelser, som respekterer og bevarer kretsløpene i jord, vann, ild og luft. Det er bosettinger i menneskelig målestokk, hvor alle deler av tilværelsen er med. Den integrerer menneskelige aktiviteter i det naturlige miljø på uskadelig vis og medvirker til en sunn utvikling, som kan fortsette til evig tid. Økosamfunn er samfunnsmessige eksperimentelle rom, hvor man forsøker å integrere bosetting, arbeidsplasser, fritid, kultur og åndsliv.» – Landsforeningen for Økosamfund Danmark.