Vil du oppleve liv i en Økolandsby?

Permakultur Eikelokka

Kunne du tenke deg å bo i en økolandsby, men er litt redd for å melde deg inn?

Over tre uker i juli skjer Økolandsby Sommerleir på Eikeløkka Permakulturgård på Kirkøy i Hvaler. En tre ukers sommerleir hvor vi lever sammen, bestemmer sammen og får anledning til å lære hvordan designe en Økolandsby! I løpet av de tre ukene vil du få anledning til å lære design av blant annet grønnsakhager, skogshager, økologiske hus, hvordan bestemme ting sammen på en inkluderende måte, og ha det gøy! Du vil få være med på Permakultur grunnkurset PDC (Permaculture Design Course) og få innføring i hvordan du kan bruke Permakultur for å designe ikke bare økolandsbyer, men også ditt eget liv, hage, hus og nabolag.

Kurset er ledet av Ondrej Nentwich, som underviser grunnkurset forskjellige steder i Norge og Randy Gunnar Bohmann-Lange som driver Eikeløkka Permakultur Gård. I tillegg har vi gjestelærer: Jennifer McConachie, Permakultur diplomholder og kursholder. Ansvarlig for programmet er Jan Bang, Permakultur Designer og lærer med 30 års erfaring i Permakultur og økolandsby design i flere land.

Kurset vil være av stor nytte til dere som ønsker, eller allerede har, et småbruk, hvor dere har lyst til å invitere flere å dele stedet, danne et samarbeidende “Økotun” og øve “Samberging” istedenfor sjølberging.

For påmelding se https://www.earthmentorme.com/pdc-eikelokka