En drøm nærmere virkeligheten. Vi bygger hus og du kan bidra….

En drøm nærmere virkeligheten

 Vi bygger hus og du kan bidra!

Facebook side: Rebuilding houses in Nepal – a friends-initiative

BAKGRUNN

Våren 2015 ble store deler av Nepal hardt rammet av et jordskjelv. Mange mistet venner, familie, hus og buskap. Blandt de som ble hardest rammet er landsbyen Chhatre Deurali ved foten av Himalaya’s mayestetiske fjell . Og mens nyhetene her for lengst har sluppet tak sitter landsbyboerne igjen med sine traumer og uten tak over hodet. Fremdeles ligger landsbyen i ruiner. Fremdeles bor folk og fe i provisoriske blikkskur med tilgang på vann og strøm bare noen få timer om dagen. Ingen har råd til å bygge. Staten har lovet gjenoppreisningspenger som for lengst har gått til spill i det korrupte systemet.

Allikevel ble vi møtt med åpne arme når vi, i våres, la ut på et landbruksprosjekt. Gjestfriheten var stor. Matkunsten stimulerte sansene og chia’n (krydder-te kokt på melk) varmet godt i sjela. Drømmen som oppstod her oppe blant  ruiner, gjestfrie mennesker med garvede ansikter og bøyde skuldre var å komme tilbake for å BYGGE HUS.

DUGNADSÅND

Tilbake i Norge fortalte vi om drømmen. Mange tente på ideen. Mange ville hjelpe. Men hvordan? Det ble avsatt en gruppe som satte i gang med å planlegge, undersøke, drømme videre. Noen modeller, inspirasjonsmøter, arkitekttegninger og statikerberegninger senere begynte vi selv å bygge. Det skulle bli et eksempelhus, bygget på to hovedprinsipper: DUGNADSÅND og LOKALE MATERIALER. Kostnadene skulle holdes lave mens kvaliteten skulle være høy. Og nå, bare noen måneder senere, er vi mange erfaringer og innsikter rikere. Eksempelhuset står! En facebookgruppe ble opprettet for at landsbyboerne av Chhatre Deurali kunne følge byggeprosessen, steg for steg og på den måten være deltakende fra den andre siden av jorda, komme med spørsmål og ideer…og begynne å få håpet tilbake. Kanskje t.o.m begynne å drømme igjen.

VEIEN VIDERE  

En kjernegruppe på 5-6 personer  forbereder seg nå til å ta erfaringene, byggemetoden og innsatsviljen med til Chhatre Deurali. Vårt motto er hjelp il selvhjelp. Selv om innbyggerne er fattige og mangler både mål og middel  kan det lykkes å bygge opp landsbyen igjen. Med egen innsats, samarbeid og lokale ressurser kan avmakten temmes og hjemmene deres omfavnes av beskyttende vegger og tak igjen.

Sammen med innbyggerne i Chhatre Deurali vil vi bygge et eksempelhus og gjennom prosessen videreformidle kunnskapen, inspirere til samarbeid og selvhjelp og så et frø av håp i en ellers tung hverdag.

Med ditt bidrag og innsats av våre egne hender og hjerter har vi tro på at vi kan skape en forandring. Vi står allerede midt i det. Vi vil fortsette å jobbe ansikt til ansikt, hånd i hånd. Dette er ekte. Sammen med våre venner i Nepal kan vi skape en annen realitet, en ny virkelighet. En virkelighet som fremmer troen på egne evner, håp om fremtiden og et verdig liv.

Ved å gi ditt bidrag blir du en forandringens ambassadør og du kan følge med på prosjektutviklingen på vår facebook side Rebuilding houses in Nepal – a friends-initiative. Besøk også vår nettside www.buildingtogther.causevox.com

For å finansiere prosjektet (anskaffelse av verktøy, reisekostnader og diverse andre utgifter)  trenger vi 250.000,- NOK.

Hjelp oss med å hjelpe andre til å kunne hjelpe seg selv!

Du kan overføre direkte til vår nepalkonto

Runa Gafni, 2500 2447 528. Overføringen skal merkes med NEPAL

TAKK FOR DIN INNSATS! ALLE MONNER DRAR!

             OM OSS

Vi har alle valgt et liv i fellesskap, Camphill landsbyen Vidadaråsen, som verner om menneskeverdet og tilrettelegger for den enkeltes utvikling i samspill med andre.

Harel Gafni er councellor, biodynamisk gartner og sitter i førersetet for prosjektet som manager og pådriver.

Cornelius Evensen er vår handyman, byggeteknikker, snekker, designer komponist, dirigent, og oppfinner. Han finner løsninger på det meste.

Sonja Stichnote, «the free spirit», er kunst og håndverkskvinne, harpist og veverske. Hun skyr ingen utfordringer og har erfaring god innenfor husbygging.

Anuj Kunwar fra Nepal er bindeleddet mellom øst og vest som  kulturformidler, tolk og brobygger.

Runa Evensen Gafni er billedkunstner, kreativ miljøarbeider, husmor, språk-og kultur-entusisast. Hun er PR ansvarlig og koordinerer prosjektet.