Kategori Eldre nyheter

Nettverks-samling for økofellesskap

Norske Økosamfunns Forening (NØF) og Hurdal Økolandsby inviterer til storsamling under Bærekraftfestivalen i Hurdal. Vi ønsker å skape en møteplass for alle økosamfunn i Norge. Små og store, etablerte eller i startfasen. Bli kjent, samarbeid og deling av erfaringer… Program:Fredag…

Bli medlem og støtt vårt arbeid i NØF!

Bli medlem av Norske Økosamfunns Forening! Foreningens formål er å utvikle og tilrettelegge for å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn, økolandsby og økotun og andre tiltak som fremmer en mer økologisk eller helhetlig livsform og…

The Circle and the Council of Law

A workshop with Batty Thunderbear Gold Evje Gaard, Norway, 6–9 December 2018 Welcome to The Circle and the Council of Law A 4 day residential seminar of teachings, personal & group ceremonies, practical explorations and applied results. The goal of this…

GEN International is hiring

GEN International is hiring someone special to help us Coordinate our growing sustainability focused Consultancy business. Here are the details of the role:Consultancy Coordinator Position Description Please share this with your networks, with partners, and with individuals who you think…