Et økologisk opplevelsessenter og samfunnsmodell i Tyrkia

Klikk denne lenken for enda mer informasjon.

ØKOLANDSBY nær Antalya, Tyrkia.

søker INTERESSERTE TIL Å DELTA på ulike og avtalte betingelser – alt fra planlegging, søkeprosesser, bygging, drift.

Etter å ha gått mange runder, er Nurcemal og jeg takknemlig for å få annonsere prosjektet på NØF sine sider.

FORMÅL
Være et alternativt utfluktsmål for den lokale turismen på stedet.

Ta vare på Tyrkias flora og dyr med hovedvekt på truede arter. Ha en nært samarbeid med den lokale kommunen.

Siden sist er det gjort en bedre skisse over økoparken/landsbyens innhold hvor vannets gang er vektlagt. Vi har tomt m grense til vannrik elv på hånden.

1.A-G Vann,er grunnlag for alt liv og er det bærende element i parken. Hentes fra elv og renses økologisk fram til drikkekvalitet. Renner i lukket rør til fontener og bolig. Fra fontener og basseng renner det åpent til dyr og jordbruk og videre til andedam 1F.
1G. Renser avløpsvann til biogas, gjødsel og varmt vann.

2. Flora, Planter skal med i stort monn fra start. Landet har 11 700 arter ville blomster. Det er etablert samarbeid med det Akdeniz Uni, Antalya innen flora.

3. Dyr,Det er ønskelig å få med en del amfibier og reptiler fra tidlig tidspunkt. Derimot avventer vi innhenting av pattedyr med unntak av husdyr tilknyttet bondegården – 4A.

4. Bolig for folk 

Håndverksgate merket 4B m tilhørende kafe, drikkefontene og basseng skal med fra start.

Har du lyst til å bygge eget verksted med tilh. privat boenhet, kontakt oss.
Du kan bygge/drifte i samarbeid med andre. Gratis kost og materialer i byggeperioden. Gjerne i resirk. Leire, skog og steinbrudd er på stedet.

Det samme gjelder bolig som fast eller feriehus dersom interesse.

Hotell er planlagt på et senere tidspunkt.

Bondegård merket 4A.skal også med fra start. Vi håper å få med folk som kan permakultur.

Prosjektet er etablert både som Green Power AS og Save My Babies NGO,
men er åpne for ev. å etablere et andelslag dersom det kan være hensiktmessig. Foreningen referer til vårt bevaringsprosjekt for havskilpadden Caretta caretta som er en truet art i Middelhavet og legger egg på Syd Tyrkias strender.

Hilsen Inger Elisabet og Nurcemal
Mob Inger +47 951 74 031 Email