Healer møter biskop i Høvik kirke

4. april møttes healer Morten Eriksen og biskop Tor B. Jørgensen til samtale i Høvik kirke. Her har du mulighet til å se video opptaket fra kvelden i kirken. Det er lagt med to video opptak. Den første av samtalen og den neste av meditasjonen Morten hadde på slutten av kvelden. Jeg har også lagt med musikken brukt under meditasjonen. Takk til Tim Wheater og David Lord.

Fra artikkelen til magasinet Visjon

– Høvik kirke ønsker å vise sin visjon om å være åpen, raus og synlig og har  derfor startet en serie med foredrag og samtaler om spennende- og kan hende krevende temaer som omhandler tro i vår tid, forteller initiativtaker Ingerid Havig.

– Vi ønsker at dette møtet kan være et viktig skritt på veien mot en fornyet forståelse av livets mysterium og hva tro er i vår tid, sier hun.

Stadig flere mennesker både i og utenfor kirken mener at kirken og dens budskap må fornyes.

– Med ulik bakgrunn og erfaring vil gjestene våre føre oss inn i et møte med oss selv knyttet til nøkkelord både i alternativbevegelsen og i kirkens teologi, sier Havig.

Det blir avsatt tid til spørsmål fra tilhørerne. Samlingen er gratis og avsluttes med det arrangørene kaller en «meditativ aftenbønn.»

Tor B. Jørgensen er biskop i Sør-Hålogaland bispedømme og har sitt hovedsete i Bodø. Han er også visepreses i Den Norske Kirke.

Morten Eriksen har jobbet som healer og livsveileder  i ca. 20 år. Han er bosatt utenfor Bergen. morten-eriksen.no

Meditasjon ledet av Morten.

Lytt til CD’en hos Grooveshark:
http://grooveshark.com/#!/timwheateranddavidlord