Holmen Gård: Et godt sted å være…

Bente skriver:

HOLMEN GÅRD : Et godt sted å være. Velkommen til sam-skapelse og livskunst.

Stedet står i dag uten drivere. For å lese den oppdaterte informasjonen om Holmen Gård – klikk nedenfor lenke:
Ny informasjon om endringer på Holmen Gård:

Homen-Gaard1

 

Holmen-Gaard2

HVOR ?   Holmen gård ligger i Gjerstad kommune, nær E 18 ( avkjørsel 61) og 6 km fra togstasjonen.
Det er 8 bygninger , hvorav et moderne hotell-bygg med 22 rom med bad, og gamle fredete tømmerhus. Det er store haller for konserter, selskaper, workshops. Verksted for tre, metall og tekstil arbeid. Kafe/ restaurant, butikk, stabbur ect.  16 mål tomt.


Vis større kart
Det er flotte turløyper (skiløyper) i Gjerstad, og en elv like ved Holmen. Bentes hus i Gjeving er et sommer-paradis ved havet. Her er plass til 15, så vi har tilgang til sjøen, bade- og båt-livet.
HVA?  VÅR VISJON:
Et bærekraftig samfunn, med sunn økologisk mat. Etter hvert også noen dyr : Høner, hester og kjæledyr. Vi vil opprettholde de tradisjonelle aktivitetene, kafe, håndverk, og selskapelighet. Vi ønsker at Holmen skal være et kultursenter. Og vi vil tilføye nye aktiviteter.
Kunst og håndverk : tre, metall, maling, veving .. (Husfliden fortsetter sin kurs-virksomhet).
Kulturelle aktiviteter : Månedlige konserter, dans, foredrag (Historielaget har sine arrangementer).
Helse aktiviteter : Yoga, Massasje, kunst&utrykks-terapi, ulike behandlingsformer.
Gårds butikk med kunst & håndverk artikler etc.

På sikt: Undervisning (for alle aldre): hvor læring er basert på dele-metoder. Her kan vi dele det vi de brenner for = ny lærer / elev-rolle : En dag er jeg lærer, neste dag student! Inspirasjon fra skolen til den russiske Mikhail Shetinin.  Se www.tekos.org

Holmen vil ha noen faste beboere, noen vil bo der deltid :

Gjester kan komme på kurs og retreat-opphold, for kortere eller lengre tid. Kursholdere kan holde sine kurs på Holmen.

Vi satser på at de rette sam-skapere dukker opp etterhvert. Med et så stort sted, trengs mange mennesker, som er på linje med våre visjoner og ønsker sam-skaping utfra felles ståsted.

Det er mange muligheter : Du kan bli medeier (investere penger, og bo der)  Du kan bo der, periodevis som vinn/vinn : jobbe for kost & losji.

Du kan leie deg inn, kortere eller lengre tid.

Du kan jobbe der, om du bor utenfor  (pendle) – holde kurs, gi behandlinger. Du kan også jobbe praktisk  (vedlikehold, dyrke grønnsaker, lage mat, servere….)

Vi ønsker å forankre all aktivitet på Holmen i glede og sam-skaping, i et Hjerte-basert felleskap hvor mennesker, dyr og natur vil trives og vokse sammen i harmoni.

VELKOMMEN TIL HOLMEN GÅRD  ! 

SOM BESØKENDE, OG SOM MED-SKAPER !

Om du har lyst å være med, på en eller annen måte :

ta kontakt med  Bente Marcussen tlf. 91708466 www.bentemarcussen.info

Holmen-Gaard3

Holmen-Gaard-model