Norge kan være flaggskipet inn i neste epoke

Men da må norske ledere opptre som endringsagenter 365 dager i året, rapporterer Truls Berg fra Lerchendalskonferansen.

Følgende artikkel kommer fra:
www.3in.no

Over 230 inviterte deltagere har denne uken vært samlet i Trondheim for å utveksle ideer som gir grønn vekst på det som er Norges versjon av Davos sitt World Economic Forum, nemlig Lerchendalskonferansen.

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, SINTEF, Tekna og Norges Forskningsråd og årets utgave satte fokus på endringsagenter.

Tonen ble satt allerede av første taler, den sympatiske bergenseren Gunnar Bovim, som har blitt rektor for trønderske NTNU. Han gikk rett på sak og stilte spørsmålet om Norge allerede har sovet for lenge i timen. I en historie fra ungdommens Bergen advarte han tilhørerene mot å bli rævdiltere og pekte på at Norges plass var å gå foran i buekorpset på vei mot en grønn og blå fremtid.

Årets hovedtaler, den amerikanske professoren Jeremy Rifkin, fulgte opp med et foredrag som påpekte at fremtiden allerede banker på vår dør. Han lovpriste også Norges muligheter og sa blant annet:

– Dette landet kan være flaggskipet i å lede verden fra den andre til den tredje industrielle revolusjon.

Han oppfordret bedriftene til å skape exit-strategier fra den industrielle tidsalderen.

– De som ikke gjør det, vil ikke være her om 20 år, uttalte Rifkin – før han fortsatte:  Penger er sjelden problemet. Problemet er at nesten alle pengene går med til å holde det gamle systemet vedlike.

DNV GLs visjonære leder for bærekraft, Bjørn Haugland som så vidt har rukket å levere Davos deltagerene den imponerende Global Opportunity Report som 3in tidligere har skrevet om, minnet forsamlingen om at det grønne skiftet innebærer betydelige muligheter for næringslivet.

Deretter var det politikerenes tur og Norges minister for Europa, Vidar Helgesen, slo fast at vi ikke har noe valg. Vi må satse på innovasjon – og vi kan ikke tillate oss noen hvileskjær, poengterte Helgesen med et slengspark til den rødgrønne regjerningen.

Han fikk støtte fra Jonas Gahr Støre som utfordret utfordret salen til å være med å utvikle det han kalte Industri 4.0.

– Vi må styrke innovasjonsarbeidet – definere pilotprosjekter og tørre og satse.  Dialogen mellom stat og kommune må bli bedre, argumenterte han og høstet applaus for en melding som var skreddersydd for forsamlingen.

Avslutningsvis åpnet man opp for den såkalte Lerchendalssamtalen. Interessant for våre mange lesere var det at nesten 2/3 av salen trodde fornybare investeringer på verdensmarkedet ville være større og viktigere enn uttaket av fossil energi i 2030. Et klart skift fra dagens fossile energi og et viktig skritt i riktig retning.

Kvelden ble avsluttet på tradisjonelt og stilig vis med middag i erkebispegården rett bak Nidarosdomen, og det var ingen av gjestene som gikk sultne hjem for å gjøre seg klare til dag 2.

Veien mot den grønne, sirkulære økonomien

Dagen begynte med en engasjert oppfordring fra Lise Lyngsnes Randeberg, president  i Tekna til forsamlingen om å være endringsagent også de 363 dagene man ikke befinner seg på Lercehendalskonferansen og for oss i 3in.no er dette ord vi gjerne deler – vi har støttet opp om endringsagentene siden vi så dagens lys.

Svenske Jakob Rutqvist fra Accenture tok forsamlingen gjennom noen gode eksempler på sirkulære virksomheter, han nevnte blant annet Daimlers Car2Go bildelingsprosjekt som i disse dager passerer 1 million medlemmer, der bilene brukes i byer og betales pr minutt, – litt slik som bysyklene fungerer.  Her er jo norske Move About et tidlig eksempel. Han påpekte også klokt at mange virksomheter fokuserer mye på å få produktene ut på markedet, men svært lite på å bistå kundene med å utnytte produktene der verdiene faktisk skapes.

Norske sirkulære fyrtårn

I tillegg til Tomra og Enviropaq er den gamle papirfabrikken Borregaard et av de norske selskapene som er kommet lengst i å omstille seg til den nye hverdagen. Forskningsleder Kristin Misund fortalte hvordan den tidligere papirprodusenten har utviklet en rekke nye produkter basert på trevirke. Noe av det mest lovende er stoffet lignin, som tradisjonelt har vært ansett som et avfallsprodukt som tidligere ble pumpet ut i Glomma.

Sintefs Marit Aursand fulgte opp med å fortelle hvordan Cycle-prosjektet har omdøpt restavfall til restråstoff. I en sirkulær økonomi utvikles nye bioprosesser og teknologiske løsninger som gjør det mulig å skape mer av mindre. Et av tiltakene er å utvikle røntgenbaserte sensorsystemer som er bedre på å sortere og som gjør det mulig å øke dagens lave tall for matutnyttelse. Faktum er at kun 50 prosent av dagens matressurs brukes til mat. Eksempler på bruk er at avfall som potetskall nå kan brukes som film og sprøyemidler og fjær fra kyllingene utvikles nå for å bli fiskefor for havbruksnæringen.

Slutten på avfall?

Eyde-nettverket som består av 10 virksomheter på sørlandet er  et godt eksemel på hvor internasjonale flere av dagens klynger har blitt. Lars Petter Maltby fra franske Saint-Gobain Ceramic Materials sa i sitt foredrag at målet er Zero Waste. Han viste som sine forgjengere på scenen til at avfall fra den ene virksomheten kan bli en verdifull ressurs for en annen.

– Det er viktig å jobbe på tvers av verdikjeder og med et nordisk samarbeidsperspektiv, sa Maltby – som også trakk frem viktigheten av et sømløst virkemiddelapparat hele veien fra forskning til fullskala industriproduksjon.

Etter et lite sceneskifte satte arrangørene fokus på kapitalen og i et gnistrende godt foredrag benyttet Storebrands administrerende direktør Odd Arild Grefstad anledningen  til å påpeke det næringsmessig smarte i å investere på lag med fremtiden og han lanserte Storebrands bærekraftmerking av grønne investeringer.

– Det er mer makt i sparepengene dine enn du tror. Det er på tide at makten brukes til mer bærekraftige løsninger, poengterte Grepstad.

Både Abelia sjefen, Håkon Haugli og Innovasjon Norges dynamiske og uredde Anita Krohn Traaseth fikk også anledning til å holde hvert sitt engasjerte og gode innlegg som tok for seg viktigheten av at også offentlig sektor var villig til å gå foran å tenke nytt.

Innovasjon Norge sjefen var tydelig på at det nå var viktig å heie frem de unge som tør å satse og at endringsagentene både fortjente og ville få verdifull drahjelp fra hennes organisasjon.

Det hele ble rundet av med en ny Lerchendalssamtale der serieentreprenøren og industrinestoren Eirik Næss-Ulseth innledet med klare oppfordringer om å tørre å ta action. De øvrige paneldeltagerene viste seg som klimaoptimister og blant annet stortingsrepresentant Gunvor Eldesgaard fra Arbeiderpartiet var tydelig på at hennes helter var gründerene som er med og utvikler Norge.

NTNU-rektor Gunnar Bovim fikk det siste ordet da han hevdet at NTNU fremover skal levere 5000 endringagenter til et kompetansesultent norsk grønt og innovativt næringsliv.

Alt i alt – langt mer jordnært enn i Davos, men sannsynligvis vel så nyttig for Norges viktigste innen forskning, innovasjon og nyskapning  – og vi 3in.no lover å følge opp de fagre ordene i månedene fremover