Økolandsby på Bruvik, Osterøy

Økolandsby på Bruvik, Osterøy Bergen
Økolandsby på Bruvik, Osterøy Bergen

Det er nå det gjelder! Bli med å bidra til realisering av Vest-Norges første økologiske landsby – et helhetlig og bærekraftig bo-og livsstilskonsept på Osterøy, nær naturen og nær byen.

Anleggsoppstart er satt til årsskiftet 2106/2017.Det er stadig plass til flere innbyggere til 1. byggetrinn i de øvre boligtun med 24 av totalt 39 planlagte enheter med boliger og fellesbygg. Her vil være ferdig produserte og selvbygde hus.

Vår visjon er å bygge en økolandsby med plass til et mangfold av mennesker, boligformer, arbeidsplasser og aktiviteter hvor vi lever gode liv med omsorg for hverandre og naturen, preget av fellesskap, deling og rettferdig fordeling.

Vi ønsker nå kontakt med familier /enkeltpersoner i alle aldre som er interessert i å leve og bo med oss i den vakre Bruvik-bygden.

Arkitekt Espen Folgerø og firmaet OpaForm AS www.opaform.no/BOL har i samarbeid med oss utviklet eneboig- og rekkehus typer og konsept for,leiligheter og fellehus. I tillegg vil her være hybler og bofellesskap. Boliger i ulike størrelser for familier og de fleste behov.Hovedprinsipp er naturlig byggeri med så naturvennlige, energieffektive, sunne og bærekraftige hus som mulig. De ferdig produserte husene vil ha stor grad av fleksibilitet og mulighet for egeninnsats, for dem som ønsker det.

Bli med nå, vis interesse og vær med å påvirke prosessen nå! Valg av boligtomt/hus vil foregå etter ansiennitetsprinsippet – så førstemann til møllen. En kan også allerede bidra med egeninnsats for rydde tomtene. Ta kontakt via hjemmeside. Vi er også å treffe i Bergen hver uke.

Lenker:
http://bergenokologiskelandsby.no/bruvik
https://www.facebook.com/bergenokolandsby