Polly Higgins Foredrag i Litteratur Huset 16 januar 2013

Polly Higgins var i Norge og hold foredrag på Litteratur Huset onsdag 16 januar 2013.

Del 1. Innleding av Øyvind Solum. Foredrag med Polly Higgins.

Del 2: Debatt.

Følgende tekst kommer fra facebook eventet: «I 2010 foreslo den engelske advokaten Polly Higgins for FN at økocid – den omfattende ødeleggelsen av økosystemer- skal deklareres som den femte forbrytelsen mot freden.

Den utryddelsen av plante- og dyrearter og hele økosystemer som skjer i stor skala i våre dager, har i følge henne like alvorlig karakter som massemord. I tillegg til de tragiske naturødeleggelsene er dette dermed i ferd med å undergrave også vår sivilisasjon og menneskehetens fremtid, om vi ikke straks velger å snu utviklingen.

«The Ecologist» valgte Polly Higgins som en av «Verdens Topp10 visjonære tenkere» og «The Guardian» feiret henne som en av sine grønne helter.

Hennes visjon «Wish20»:
Tenk deg en verden der alle mennesker lever i fred med hverandre og naturen. En verden der trivsel for menneskene, dyr og planeten kommer først. En verden der en virkelig bærekraftig økonomi kan utvikle seg. Denne verden eksisterer og den internasjonale kriminalisering av økocid er en bro som vi bygger for å komme dit.

Polly kommer nå til Norge for å snakke om hvorfor en internasjonal lovgiving om «ecocide» kan bli et viktig grep i klimakampen, og for ivareta biomangfold i tiden fremover. «

http://www.facebook.com/events/421918644544770/

Miljøpartiet De Grønne:
http://www.mdg.no/

«Vårt mål er å stoppe den omfattende ødeleggelsen av miljøet og livsgrunnlagene for mennesker, dyr og alt liv ved å deklarere Økocid som den femte internasjonale forbrytelsen mot freden.»
http://www.facebook.com/pages/Wish20-End-ecocide2020/304543259654689

Se også nettavisen observasjon for mer informasjon om denne kvelden:
http://www.observasjon.no/7_2013-polly-higgins-i-litteraturhuset.html