Åpent Møte 11 mars

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
www.okosamfunn.no – post&okosamfunn.no

Neste Åpent Møte

Alle er invitert til neste åpent møte
Onsdag 11. Mars, 2015 kl. 18.00 til 21.00 hos
Studieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, Oslo.
www.studieforbundetso.no

Ta gjerne med venner og informasjon om spennende økoprosjekter og initiativer

Program og presentasjoner:
• Jan Bang leder møte og introduksjonsrunde.
• Stefan Eklund om demokratiske arbeidsformer.
• Marianne Westby om demokratiske eierskapsformer.
• Jan Bang om 8 former for kapital.
• Arna Mathiessen om hennes nye bok?
• Studieringer i økosamfunn, metoder og pedagogikk, Fremtidsfrø; Marianne Westby
• Lang pause med anledning til å bli kjent med hverandre.
• GEN 20 konferanse på Findhorn juli 2015, hvem vil dra?
• Spontane innspill og oppdateringer om andre prosjekter fra de som er tilstede.
• Neste Åpent Møte, 29. april 2015.
• Evaluering og møtet slutter kl. 21 00.

Organisasjonsnummer: 994 267 922 Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390
Post og besøksadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO