Kategori Møter

Åpent møte 15 oktober

Norske Økosamfunns forening (NØF.)www.okosamfunn.no – post&okosamfunn.no Åpent Møte Alle er invitert til neste åpent møtetorsdag 15. oktober, 2015 kl. 18.00 til 21.00 hosStudieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, Oslo.www.studieforbundetso.no Ta gjerne med venner og informasjon om spennende økoprosjekter og initiativer. Program og presentasjoner:• Jan Bang…

Åpent møte 10 september

Norske Økosamfunns forening (NØF.)www.okosamfunn.no – post&okosamfunn.no Neste Åpent Møte Alle er invitert til neste åpent møtetorsdag 10. september, 2015 kl. 18.00 til 21.00 hosStudieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, Oslo.www.studieforbundetso.no Ta gjerne med venner og informasjon om spennende økoprosjekter og initiativer. Program og presentasjoner:• Jan…

Neste Åpent Møte 29 april 2015

Norske Økosamfunns forening (NØF.)www.okosamfunn.no – post&okosamfunn.no Neste Åpent Møte Alle er invitert til neste åpent møteOnsdag 29. april, 2015 kl. 18.00 til 21.00 hosStudieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, Oslo.www.studieforbundetso.no Ta gjerne med venner og informasjon om spennende økoprosjekter og initiativer Program og presentasjoner:•…

Åpent Møte 11 mars

Norske Økosamfunns forening (NØF.)www.okosamfunn.no – post&okosamfunn.no Neste Åpent Møte Alle er invitert til neste åpent møteOnsdag 11. Mars, 2015 kl. 18.00 til 21.00 hosStudieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, Oslo.www.studieforbundetso.no Ta gjerne med venner og informasjon om spennende økoprosjekter og initiativer Program og presentasjoner:•…

NØF – Neste åpent møte onsdag 11.mars 2015

Norske Økosamfunns forening (NØF.)www.okosamfunn.no – post&okosamfunn.no Neste Åpent Møte Alle er invitert til neste åpent møteOnsdag 11. Mars, 2015 kl. 18.00 til 21.00 hosStudieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, Oslo.www.studieforbundetso.no Ta gjerne med venner og informasjon om spennende økoprosjekter og initiativer Program og presentasjoner:•…

Neste åpent møte – tirsdag 13.mai 2014

Norske Økosamfunns forening (NØF.) Organisasjonsnummer: 994 267 922Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390Postadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO Åpent møte tirsdag 13. mai 2014 i Baldrons  kontorlokalerFastings Gate 4, 0358 Oslokl. 18 00 til 21 00 Vi holder som…

Årsmøte april 2014

Hjertelig velkommen til årsmøte iNorske Økosamfunns forening Dato: 2. april 2014, kl. 17 00- 2000 Sted: hos Studieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO,www.studieforbundetso.no Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent. To medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen.…

Åpent Møte 19 mars 2014

Norske Økosamfunns forening (NØF.)Organisasjonsnummer: 994 267 922Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390Postadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO  Alle er invitert til neste Åpent Møte Neste Åpent Møte er på onsdag 19 mars kl. 18 00 til 21 00. Ta gjerne…