Åpent møte tirsdag 4 juni 2013 kl 18.00

Åpent møte tirsdag 4 juni 2013 kl 18 00

hos Studieforbundet Solidaritet,

Motzfeldsgate 1,

0187 OSLO

               Program og presentasjoner:

  • Introduksjonsrunde. Hvem kan referere for nyhetsbrevet?
  • WWOOF Norge. Presentasjon med Mette Pauline Strand.
  • BINGN
  • Anledning til å kjøpe hus i Hurdal Økolandsby, Simen Torp orienterer.
  • Årsmøte om to dager, siste anledning til innspill.
  • Lang pause med anledning til å bli kjent med hverandre.
  • Spontane innspill og oppdateringer fra de som er tilstede.
  • Oppdatering kurs i sommer.
  • Møtet slutter kl. 21 00.

Hvordan finne frem:

www.studieforbundetso.no

Norske Økosamfunns forening Årsmøte 

Alle medlemmer på mailinglisten er invitert til årsmøte. Vi er nå godt inn i det tredje året av vår virksomhet. Vi har samlet en stor mailingliste, flere prosjekter og initiativer til prosjekter, og må nå etablere oss med en økonomi og enda mer virksomhet. Vi inviterer alle som er blitt inspirert av dette arbeidet til å delta på årsmøtet og sette vår kurs videre.

 Dato: 6. juni 2013, kl. 18 00
Sted: Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO

WWOOF Norge

WWOOF Norge begynte noen uker siden og har 70 gårder og steder som tar imot frivillig arbeidshjelp. Se mer:

www.wwoofnorway.org

Til orientering, kurs og treff som skjer i sommer:

Bio Char – terra preta

Et intensivt seminar med Albert Bates om karbon resirkulering

Fredag 5.7, og lørdag 6.7 2013
På Sletta Permakultursenter, Nesodden

Seminarpris: kr 1000.- Mat: kr. 400.- inkluderer kveldsforedrag lørdag.
Bare kveldsforedrag kr. 250.- inklusive kveldsmat

Påmelding til: fredericaATTgaiaarkitekter.no (erstatt ATT med @);
M: 91345677. Påmeldingsfrist 1 juni 2013

Biochar eller Terra preta er en eldgammel dyrkingsmetode som både kan øke fruktbarheten/produksjonsevnen til jord, og lagre karbon i jorda. Det er derfor en svært interessant metode som bør undersøkes nærmere i klimaendringens tid.

Albert Bates har gjennom flere år eksperimentert med Biochar, og skrevet boka: » The Bio Char Solution». Han vil på seminaret presentere erfaringer med dette i sammenheng med økologiske permakultur systemer.

Kveldsforedrag: Forty Years of The Farm

Author Albert Bates (The Post-Petroleum Survival Guide and Cookbook) tells the story of a very special place, a rural hippy community that worked together to create a happy, ecofriendly, people-friendly, collective lifestyle with universal health care, free schooling and zero unemployment. Down from its peak population of 1400 in 1980 to about 220 since 1990, the Farm still sustains 4 generations of residents on their mission of peace, love and rock ‘n roll.

Albert Bates is author of The Biochar Solution, The Post Petroleum Survival Guide and Cookbook, Climate in Crisis and numerous books, films and new media on energy, environment and history. A former environmental rights lawyer, paramedic, brickmason, flour miller, and horse trainer, he has lived at The Farm, a pioneering intentional community in Tennessee for the past 40 years. When not tinkering with fuel wringers for algae or pyrolizing cookstoves, he teaches permaculture, ecovillage design and natural building.

[hr color=»lighty-gray» width=»75″ border_width=»2″ ]

Bio Char intensivt seminar på Sletta 5 og 6 juli 2013

Fredag 5 juli
9.30 Start seminar Albert Bates

12.30 Lunsj

14.00 Fortsettelse seminar

18.00 Slutt for dagen

Lørdag 6 Juli

9.30 Seminar Albert Bates

12.30 Lunsj

14.00 Fortsettelse seminar

18.00 Seminar slutt

Kveldsforedrag

18.30 Middag

19.30 Albert Bates forteller om The Farm, 40 års liv i økolandsby!

[hr color=»lighty-gray» width=»75″ border_width=»2″ ]

Permaculture for Ecovillages

 Vollen, Norway 14th to 23rd June 2013

We will use Permaculture design tools and focus on Ecovillage design.

There will be guest speakers, visits to local projects and a variety of hands-on practical projects. Each participant will prepare and present a personal design project.

Friday 14th

Introductory round, Introduction to Permaculture, Principles, Patterns in Nature, Deep Ecology, Ethics and principles. Resources, What are ecosystems, and how can I use them? How do natural cycles function?


Saturday 15th

Design exercises, creativity and group dynamics. Design hands-on, the design process step by step. Site assessment, Personal design exercise. Report writing, graphics and project presentation. Maps – reading the landscape like a book. Geology, flora and fauna.

Sunday 16th

Social organisation. Decision making and the Coordinating Leader. Environmental Footprint Analysis and Conflict resolution. Economics, capital resources and money systems. Indicators of sustainable economic welfare. Alternative economics. LETS and self generated systems

Monday 17th

House design and building techniques. Design tools, siting & zoning, use of materials. Water, energy and heating, social and spiritual aspects. Earthworks, Windbreaks, Strawbale house building. Practical building work at Vollen

Tuesday 18th

Structure and behaviour of soil, mulch gardening, compost, Community food production. Biodynamic/Organic/Chemical farming. Garden plan and schedule. Earthworks, Windbreaks, Strawbale house building. Practical building work at Vollen

Wednesday 19th

Water in the landscape. Water and sewage. Water catchment and supply. Waste water treatment. Biological sewage systems. Living Machines and Flow Forms. Visit to Alpaca farm

Thursday 20th

Bioregions and transport. Energy sources and alternative technology, Falling water, wind generators, solar power. Bio energy, unconventional sources. Solar energy talk with Robert.

Friday 21st

Finishing personal design projects and design presentations

Saturday 22nd

Worm farming, theory and practical work.
Transition towns

Sunday 23rd

Ecovillages and Global Ecovillage Network.
Visions and commitments

There are still places left on this course, please contact Ane Mari Aakernes for details, information and registration: anemari.aakernesATTgmail.com (replace ATT with @)

[hr color=»lighty-gray» width=»75″ border_width=»2″ ]

Paal Joachim Romdahl som driver nettsiden vår skal ha kurs i ”lær å bygge din egen nettside” ved hjelp av WordPress. Han har bygget opp blant annet okosamfunn.no, kursholderen.no og sunwindproduction.com med WordPress.

På kurset får du 4 dager tid til å sette deg inn i hvordan WordPress fungerer og se hvorfor dette er også er et av de meste kjente og brukte nettside verktøy som eksisterer i dag. Hvis du har lyst til å lære deg hvordan å bygge din egen nettside eller gjøre om en nettside du har i dag eller lage en blogg så er dette kurset å anbefale.

Paal Joachim har jobbet some media lærer på videregående skolen hvor han har  blant annet undervist i WordPress og har i det siste året drevet Norsk Økosamfunn Forenings nettside.

Introduksjonstilbud:

4 dagers kurs til 4500kr.
For mer informasjon og påmelding se: kursholderen.no