Brev til Øko-samfunn i Norden Skånevik 4-jan 2017

Godt nyttår til dere og alle øko-samfunn som vokser frem i Norges land i disse tider.

Vi i Nordisk Samvirke ønsker å komme i kontakt med flere øko-samfunn for å skape dialog og samarbeid for å dele informasjon og erfaringer slik at vi enklere kan skape framgang og vekst i prosesser og utfordringer vi har felles: Dyrkings metoder, bygg, bo og leie forhold, offentlige organer, dugnad, egen-verdi utveksling, kurs og konferanser, kompetanseutveksling osv.

Ja, det finnes mange felles utfordringer. Vi i Nordisk Samvirke ser potensiale i at vi jobber tettere sammen, så derfor ønsker vi å utforme besøks-ordninger mellom øko-samfunnene slik at vi står sterkere sammen og skaper et felleskap, et samfunn på tvers av kommune og fylkesgrenser her i landet.

Nordisk Samvirke planlegger en rund-tur til våren, så da håper vi på at dere er interessert i å få besøk av oss. Idag er internett blitt en viktig del av vår kommunikasjon, formidling og informasjon, men det å møtes fysisk er fortsatt det viktigste elementet for å skape relasjoner og virkelig bli kjent med hverandre slik at vi kan skape sammen, samarbeide, hjelpe hverandres virksomheter og livnære de ulike plassene og menneskene som virker rundt om i landet.

Vi ønsker at disse landsby-felleskapene vil være i dialog og utveksling med det som ellers skjer i samfunnet. Vi tenker og på politiske saker som vi i fellesskap kan står sterkere i, om vi jobber sammen. Spesielt dette at det skal bli lettere å kunne dyrke sin egen mat for å øke selvforsyningsgraden som er svært lav i dette landet. Ellers så har vi nok flere felles kjernesaker som f. eks. å få grunnloven gjeldende igjen, samt menneskerettigheter osv.

Vi holder en del konferanser og i februar har vi planer om å holde en konferanse med Jon Holden med tema; Hvordan kunne få til å Leve Mer?

Så håper dere kan ta dette opp i deres fellesskap, å gi oss en tilbake melding om dere ønsker å ha besøk av oss utpå våren en gang.

Nordisk Samvirke ble etablert i 2016 av en del mennesker som over lengre tid har leitet etter mulige steder å starte et øko-samfunn. Vi har nå startet her i Skånevik, og på en gård få km ut fra sentrum og samarbeider med Nedstrand Andelslandbruk.
Ta en titt på facebooksiden vår: https://www.facebook.com/groups/1156361004393755/

Vi har også et forsknings prosjekt på et jordforbedringsmiddel som viser gode resultater og som vi har lyst til å dele videre med tiden. Det er spennende tider vi har i vente med nok et år som vil bære frukter av det vi sår sammen 🙂

Ha en fin dag, så håper vi å sees i det nye året!

Med Vennlig Hilsen

Solveig Elin Bokn, Jorge Ojeda Cortez, Kristine Hårde og Anders Fossland på vegne av Nordisk Samvirke http://jorge356.wixsite.com/nordisksamvirke

Nordisk Samvirke’s kontaktperson: Solveig Elin Bokn

Tlf: 95087848 E-post: