Drømmer du om å bo i en økogrend?

Økogrend Sørum er under utvikling. De skal 11 mai ha en samling og årsmøte.
Dette gir en god mulighet til å ta del og se hva som skjer.

Innkalling til årsmøte i Økogrend Sørum

Lørdag 11. Mai 2013

På Valstad Cafe, Sørumsand KL. 17.00

1) Godkjennelse av dagsorden

2) Valg av møteleder,referent og to til å underskrive protokollen

3) Styrets årsberetning

4) Regnskap

5) Fastsettelse av kontingent

6) Innkomne saker

7) Valg av styre Saker til årsmøtet må være styret i hende senest lørdag 4. mai.

«Alt ligger fortsatt til rette for at dette kan bli et fantastisk fint sted å bo!
Men som nevnt i en melding for en tid tilbake er dette prosjektet nå avhengig av nye mennesker som ønsker å føre arbeidet videre – enten de ønsker å bosette seg i vakre Rånåsfoss, eller bare vil bidra litt med de forskjellige spennende store og små oppgavene som må løses for å få grenda opp å stå.

Er du interessert i å bidra framover hører vi mer enn gjerne fra deg og svarer så godt vi kan på det du måtte lure på – og videresend gjerne til folk i kretsen deres dere tror dette kan være interessant for!»

Håper vi ser mange av dere i Sørum 11.mai!
Noen relevante lenker:
www.økogrend.no (bl.a med skisseprosjektet for økogrenda)
www.facebook.com/okogrenda
www.sorum.kommune.no
www.rånåsfoss.no