Endelig er vi klare til å sette i gang salget av boliger i Huldra Økogrend.

Endelig er vi klare til å sette i gang salget av boliger i Huldra Økogrend.

Etter mer enn 10 år med forberedende prosesser, ser vi frem til å sette i gang den store utbyggingen.

Vår hjemmeside hurdalecovillage.no er nyrevidert, og inneholder all informasjon vedr. kjøp av bolig.
Ønsker du en befaring/omvisning er det bare å ta kontakt.
Vi regner med å ha mange boliger klare for innflytting allerede før jul.
Se også: https://www.facebook.com/OkolandsbyeniHurdal

Huldra økogrend
– Husbank finansierte boliger
– 6 nyutviklede aktivhusmodeller
– 45 boenheter fra 28 – 160 m2 bra
– Nøkkelferdige boliger fra kr. 940 000,- til 5,2 mill.
– Bygget av pustende materialer
– Selvforsynt med energi
– 55 minutter fra Oslo
– Tilgjengelige næringslokaler

Vennlig hilsen
Økolandsbyen i Hurdal
v/ Simen Torp
97 12 40 00

Filago Økolandsbyer AS
Inkognitogaten 20
0256 Oslo

E-post: simenATTfilago.no (erstatt ATT med symbolet @)

PS.
Her er et par eksempler på hva en bolig koster, og hvor mye du må betale pr. mnd. hvis du benytter Husbank finansiering.

Eks. på nøkkelferdig to-mannsbolig – 59,2 BRA med tomt.

Tomt nr:   B9
Leil. nr:           9
Areal BRA:    59,2
Type:             Tomannsbolig
Pris bolig:         2 000 000,-
Husbanklån 80%:       1 600 000,-

Rentekostnad pr.mnd. for husbanklån:  2 773,-
Eks. på renter + avdrag etter 5 års avdragsfrihet: 6 844,-

Eks. på nøkkelferdig enebolig – 97,9 BRA med tomt.

Tomt nr: B1
Leil. nr:   1
Areal BRA:  97,9
Type:           Enebolig
Pris bolig:                     2 950 000,-
Husbanklån 80%:       2 260 000,-

Rentekostnad pr.mnd. for husbanklån:  3952,-
Eks. på renter + avdrag etter 5 års avdragsfrihet:  9 753,-