Her er den nye hagetrenden – Innsektene får eget hotell

Med et insekthotell i hagen går pollineringen lettere, og du bidrar til bevaring av det biologiske mangfoldet. – Hotellene er både nyttige og artige, sier botaniker som slår et slag for den nye hagetrenden.

Død ved og gamle hule trær er blitt mangelvare mange steder i norsk natur. Lite blir for eksempel liggende igjen etter snauhogst. Det må insektene ta støyten for.

– Det er blitt færre insekter fordi de har færre plasser å legge eggene sine på. Med et insekthotell i hagen kan du hjelpe de små nyttedyrene til et bedre liv, sier botaniker og universitetslektor Kristina Bjureke på Naturhistorisk museum i Oslo til NRK.no.

Et insekthotell er rett og slett et sted der bier, humler og veps kan legge boplassene sine.

Les mer og se bilder av innsekt hotellene her:
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.11000902