Flere vil leve grønt

Følgende artikkel kommer fra: Flere vil leve grønt artikkel og video fra NRK.

Ønsket om en bærekraftig livsstil blir bare sterkere, sier trendforsker Lene Lervik-Olsen. Nå vil flere kommuner legge til rette for økolandsbyer og bærekraftige boliger.

Det BEGYNTE for tolv år siden, som en DRØM om et bedre liv VEKK fra storbyen.  Nå har drømmen om en hel økologisk landsby blitt virkelighet i Hurdal og i går flyttet de første beboerne inn i sitt nye hus.
Se de første flytter inn i nybygd økolandsby i Hurdal.

Journalist Jorun Vang

Ifølge en undersøkelse fra 2013 er folk opptatt av å holde seg sunne og leve aktive liv. Trenden blir bare sterkere, sier trendforsker Lene Lervik-Olsen ved Handelshøgskolen BI. Hun viser til flere undersøkelser både her og i utlandet gjennom selskapet Trendwatching.

Trendforsker Line Lervik Olsen
GRØNN BØLGE: Trendforsker Lene Lervik-Olsen ved Handelshøgskolen BI kan fortelle at den grønne bølgen har nådd hvermannsen, og det gjelder hele livsstilen vår.

Undersøkelsene viser at folk i alle aldre blir stadig mer opptatt av miljø og bærekraft.

– Folk ønsker nå å ta mer tak i egne liv og ser at de selv må bidra og gjøre noe aktivt. Det er ikke lenger nok for folk å betale CO2-avgift, sier Lervik-Olsen.

Hun mener grunnen til denne trenden er at forbrukerne ser at overdreven bruk har konsekvenser og at det gjør at folk tenker mer på hvordan produkter kan gjenbrukes og gjenvinnes.

– Folk vil gjerne at ungene skal kunne leve sunne liv i sunne omgivelser, sier Lervik-Olsen.

Håper på tilflytting

Inne på møterommet på rådhuset i Gran kommune, står næringsrådgiver Gunnar Haslerud bøyd over sentrumskartet sammen med regionkoordinator for Hadeland, Sigmund Hagen. De håper at grunneiere og utbyggere i Hadelandsregionen vil satse på bærekraftige boområder nå som politikerne har lagt til rette for en grønn satsing.

– Dette passer perfekt inn i profilen på Hadeland der vi har satsing på det grønne med bioenergi, grønne energikommuner og nå også har ansatt en klimapådriver, sier regionkoordinator Sigmund Hagen.

Ser om det kan være plass til en økonlandsby i Gran.
VURDERER ØKOLANDSBY: Regionkoordinator for Hadeland, Sigmund Hagen og næringsrådgiver Gunnar Haslerud ser om det kan være plass til en økolandsby i Gran.

Økolandsby

* En måte å bo på som er mindre ressurskrevende
* Kombinerer sosialt fellesskap med lavt forbruk
* Forskning fra Danmark viser at en som bor i økolandsby har et klimagassutslipp på en tredel av en vanlig innbygger
* Klimanøytrale boliger
* Fellesskapsløsninger som alle kan bidra til, og ha glede av for eksempel birøkt, grønnsaksdyrking, dyrehold, baking etc.
* Innovasjon for å løse utfordringer på klima, forurensing, ressursmangel og sosiale problemer

Kilde: Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA

Politikerne i de tre Hadelandskommunene har satt av 100.000 kroner for å se nærmere på på muligheten for etablere såkalte økolandsbyer.

Inspirasjon har de fått av nabokommunen Hurdal, der Norges første økolandsby ble etablert for 12 år siden.

Krever mer av produsentene

Økolandsbyen i Hurdal opplever stor pågang av folk som vil bo i hus som er bærekraftige. Trendforsker Lene Lervik-Olsen er ikke overrasket.

– Tendensen om en veranda i byleilighet for å dyrke egne grønnsaker utvikler seg, og folk ser verdier på andre områder i livet enn før, sier hun. Dette gjelder både unge, barnefamilier og eldre.

Mens kjøpestopp var veldig trendy i 2013/2014, vil 2015 bli et år der folk forventer at også store merkevarer tør ta upopulære standpunkt for å støtte viktige saker, mener forskerne. Et eksempel er et krav om å fjerne palmeolje i pulverposene.