La Humla Suse

En nettside dedikert til humler.

Om de som står bak:

«La Humla Suse er en idealistisk forening som jobber for å sikre humlers levekår i Norge. Våre støttespillere inkluderer flere av landets fremste humleeksperter. Vi sprer kunnskap, gjennomfører aktiviteter og verver humlevenner for å nå våre mål:

Våre mål

Sikre humlenes levekår i Norge
Bidra til økt/stabil bestand for humlearter i Norge
Øke bevisstheten og kunnskapen om humlenes behov

Dette gjør vi

 • Kartlegger humlenes situasjon
 • Prioriterer de viktigste målgruppene
 • Utvikler strategier, planer og aktiviteter
  • Sprer kunnskap og tilbyr undervisning i skolen med støtte fra Den naturlige skolesekken
  • Gjennomfører humlevennlige aktiviteter
  • Samler humlevenner
  • Holder foredrag/kurs
  • Inkluderer samarbeidspartnere
   • Alle som jobber for humlene er velkommen

La Humla Suse gjennomfører Humlekurset i samarbeid med SABIMA, med støtte fra Den naturlige skolesekken

Kurs kalenderen: www.lahumlasuse.no/kalender

www.lahumlasuse.no