Ny økogrend i Nannestad!

Observatoriet Permakulturgård

Velkommen til Observatoriet Permakulturgård!

Observatoriet er en gammel gård (som heter Toemte) og som har vært i Videnskapsakademiets eie helt siden 1906. Gården har blitt brukt til undervisning for biologistudenter og til forskning. Et av de første steder i Norge hvor det ble forsket på Nordlyset, var nettopp her. Dette er en gård med mye spennende historie.

Vi inviterer folk til å ta del i utviklingen og planleggingen av vårt permakulturprosjekt her på gården. Vi har en intensjon om å skape et levende fellesskap av mennesker som bor og jobber her, med stor fokus på økologi og permakultur.

Observatoriet vil bli et senter hvor vi observerer og studerer naturens prosesser for å lage helhetlige og bærekraftige systemer for jordbruk, med inspirasjon fra naturens økosystemer.

Ta en nærmere titt her:
www.observatory-permaculturefarm.com