Natur og kultur som folkehelse

Få mer innsikt i forskning, praktiske erfaringer og politiske visjoner for sammenhengen mellom natur, kultur og helse. Konferansen fokuserer på nye muligheter for samhandling, forebygging og rehabilitering innenfor helsetjenesten.

Tid og sted 5. nov. 2012 – 6. nov. 2012 16:30

Målgruppe

Om du er praktiker, forsker, politiker, pedagog eller ildsjel, inviteres du til å bidra med din kunnskap og erfaring. Vi ønsker et miljø og en samhandling der målet er å fremme helse, miljø, velferd og livskvalitet for alle!

Program 5 – 6 november

Se hele programmet

Etter 25 år med Natur, kultur og helse (NaKuHel)-konseptet ønsker vi å markere denne utviklingen med en inspirerende konferanse. På programmet finner du blant annet:

  • Walter Ricchiardi, President in The EUPHA: Vision for Public Health in Europe
  • Øystein Dahle, tidligere styreleder i Worldwatch Institute: Vårt globale ansvar
  • Per Fugelli, professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO: Døden som natur, kultur og folkehelse
  • Geir Riise, generalsekretær i Den norske legeforeningen: Kan natur- og kulturaktiviteter supplere dagens medisin?
  • Kjersti Toppe, Nestleder i Helse- og omsorgskomitten på Stortinget: Helsefremmende arbeid – en politisk utfordring?
  • Marianne Aasen, Leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget: Hva betyr natur og helse for trivsel i skole og utdanning?

Institutt for Helse og Samfunn – Det medisinske Fakultet