Nytt økologisk landsby-prosjekt, nedre Romerike.

Hei. Vi er en gruppe landsbyentusiaster som søker nye deltakere til ovennevnte prosjekt. Sammen ønsker vi å kjøpe en egnet gård/eiendom til dette formål. Prosjektet kan gi mange jobbmuligheter, men hovedhensikten er å skape et godt og inkluderende bomiljø. Til forskjell fra økolandsbyen i Hurdal ønsker vi å ha lavkost-boliger der medlemmene ikke behøver å ta opp store lån og dermed få en stor gjeldsbyrde. Utfordringen er da å finne en egnet gård eller eiendom , og bli mange nok deltakere til å kunne få finansiert et kjøp. Organisasjonsform på prosjektet vil antageligvis bli en Samvirkemodell. Forskjellige roller er ønskelig å få av egnede deltakere: Kontaktperson for dialog/presentasjon overfor kommuner og potensielle nye medlemmer. Arkitekt eller dertil egnet person med tilsvarende erfaring/kunnskap. Møteleder for markedsføring av prosjektet og interne møter. Folk med forskjellig yrkesbakgrunn. Er du interessert i dette prosjektet, ta kontakt med undertegnede pr.tlf 98056240 (SMS) eller epost:

Vidar Jørgensen