Nettverks-samling for økofellesskap

Norske Økosamfunns Forening (NØF) og Hurdal Økolandsby inviterer til storsamling under Bærekraftfestivalen i Hurdal.

Vi ønsker å skape en møteplass for alle økosamfunn i Norge. Små og store, etablerte eller i startfasen. Bli kjent, samarbeid og deling av erfaringer…

Program:
Fredag 6. september
18 – 21 Nettverksmøte på Fremtidssmia – næringssenter i økolandsbyen. Introduksjon ved Hurdal Økolandsby og NØF. Her får alle anledning til å presentere seg og sitt prosjekt og å bli kjent. Dette er et internt møte for økosamfunns-folket, og dagen før selve festivalen.

Lørdag 7. september
Bærekraftfestivalen starter kl 11. Se info her: https://www.facebook.com/events/1286666558150453/
Følgende er i festivalens program:
13.00 Omvisning i Hurdal Økolandsby
14.00 Foredrag om NØF med presentasjon av norske økosamfunnsprosjekter – deres prosjekter :-).

NØF skal ha stand på festivalen, og alle økosamfunn inviteres til å stå på standen sammen med dem vederlagsfritt, mot å bidra med innhold (les: fortelle om prosjektet) i foredraget. Ta kontakt med NØF i god tid dersom du vil ha felles stand med dem.

Det er gratis å delta på nettverksmøtet på fredagen, og gratis inngang på festivalen, men dere betaler for overnatting på campingplassen – kr 100 per person per natt – og aktiviteter på festivalen på lik linje med andre festivaldeltakere. Early bird billetter til kveldskonserten lørdag 7. er tilgjengelige fram til 15.07.