Økolandbruk mest lønnsomt, viser USA-studie

Økologiske bønder har større profitt enn konvensjonelle bønder, viser ny 
omfattende studie fra USA.

Artikkel fra:
Nationen.no

Økologisk landbruk er ikke bare bedre for miljøet enn konvensjonelt landbruk. Det er også bedre for lommeboka. Det er konklusjonen til de to forskerne David Crowder og John Reganold ved Washington State University.

I en metastudie av 44 forskningsrapporter, som omfatter 55 avlingstyper i 14 land spredd over fem kontinenter, viser de at økologiske bønders fortjeneste er vesentlig større enn tradisjonelle bønders.

Høyere lønnskostnader

Til tross for at økologiske åkre gir 10–18 prosent mindre avling enn konvensjonelt landbruk, er økologiske bønders pristillegg 29–32 prosent høyere.

– Det var en stor overraskelse for meg. Det betyr at økologisk landbruk har gode muligheter til å vokse, sier professor John Reganold i jordvitenskap og økologisk landbruk i en pressemelding fra Washington State University.

I USA er definisjonen av «økologisk» annerledes enn i Norge. For eksempel er hovedvekten av blant annet mais, raps og soya som dyrkes genmodifisert i det konvensjonelle amerikanske landbruket.

Reganold og Crowder fant også ut at økologisk landbruk ville beholdt lønnsomheten selv om prisene på varene skulle falle betydelig. Selv med et pristillegg på kun fem prosent, er økologisk like lønnsomt som konvensjonelt, skriver det amerikanske magasinet Mother Jones.

ØKOLOGISKE BØNDER

«Hvis de tjener greit med penger på den 
økologiske avlingen, 
kan det hende de konverterer mer av åkeren.»

Økologiske bønder sparer nemlig på ikke å bruke kjemikalier. Til gjengjeld har de litt høyere lønnskostnader. Det er tross alt ikke like billig å luke ugress som å bruke ugressmiddel.

Kan være viktig «trigger»

I dag står økologisk landbruk for bare én prosent av det globale landbruket. God fortjeneste kan være et sterkt incentiv for bønder til å gå over fra konvensjonell til økologisk drift, tror forskerne.

– De fleste bøndene vi har snakket med, og særlig i USA, dyrker litt økologisk, men mye på den tradisjonelle måten. Hvis de tjener greit med penger på den økologiske avlingen, kan det hende de konverterer mer av åkeren, sier David Crowder, professor i entomologi.

Han peker riktignok også på at bønder som går over til økologisk produksjon er i en sårbar posisjon. For å kunne drive økologisk, kan ikke jorda dyrkes på tre år. Da er det ikke mye penger å tjene og bøndene begynner først å få inntekter på det fjerde året.

Det mener Crowder og Reganold er en utfordring politikere burde se på. «Utfordringen til politikere er å utvikle en politikk som støtter et skifte til økologisk og andre bærekraftige former for landbruk, spesielt i overgangsperioden som gjerne er de første tre årene» skriver de i studien.

– Så lenge miljøødeleggelser, befolkningsvekst og klimaendringer er utfordringer, er lønnsomt jordbruk som samtidig bidrar til bærekraftig utvikling nødvendig, sier forskerne.