Åpent møte 10 september

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
www.okosamfunn.no – post&okosamfunn.no

Neste Åpent Møte

Alle er invitert til neste åpent møte
torsdag 10. september, 2015 kl. 18.00 til 21.00 hos
Studieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, Oslo.
www.studieforbundetso.no

Ta gjerne med venner og informasjon om spennende økoprosjekter og initiativer.

Program og presentasjoner:
• Jan Bang leder møte og introduksjonsrunde.
• Visualiseringsreise med Ann Ellsie Morger
• Damanhur økolandsby i Italia presentert av Polana Issopo.
• Jan Bang forteller fra GEN 20 konferansen.
• Lang pause med anledning til å bli kjent med hverandre.
• Arbeidsgruppe for Alternativ Messen. Idemyldring.
• Spontane innspill og oppdateringer om andre prosjekter fra de som er tilstede.
• Neste Åpne Møter, 15 oktober og 5 november.
• Evaluering og møtet slutter kl. 21 00.

Organisasjonsnummer: 994 267 922 Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390
Post og besøksadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO