Åpent møte 15 oktober

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
www.okosamfunn.no – post&okosamfunn.no

Åpent Møte

Alle er invitert til neste åpent møte
torsdag 15. oktober, 2015 kl. 18.00 til 21.00 hos
Studieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, Oslo.
www.studieforbundetso.no

Ta gjerne med venner og informasjon om spennende økoprosjekter og initiativer.

Program og presentasjoner:
• Jan Bang leder møte og introduksjonsrunde.
• Bhutan, et holistisk økologisk land. Ingunn Grande.
• Hans Jacob Peters om mineral mangel og remineralisering.
• Hurdal festival 2016.
• Inkubator for økosamfunn.
• Ingunn Grande og Jan Bang om GEN 20 og oppfølging.
• Lang pause med anledning til å bli kjent med hverandre.
• Arbeidsgruppe for Alternativ Messen. Idemyldring.
• Spontane innspill og oppdateringer om andre prosjekter fra de som er tilstede.
• Neste Åpent Møte, 15 november 2015.
• Evaluering og møtet slutter kl. 21 00.

Evaluering og møtet slutter kl. 21 00.

Organisasjonsnummer: 994 267 922 Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390
Post og besøksadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO