Åpent Møte 19 mars 2014

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
Organisasjonsnummer: 994 267 922
Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390
Postadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO

 
Alle er invitert til neste Åpent Møte
 
Neste Åpent Møte er på onsdag 19 mars kl. 18 00 til 21 00.
 
Ta gjerne med venner og informasjon om spennende prosjekter og initiativer

               Program og presentasjoner:
·      Introduksjonsrunde. Hvem kan referere for nyhetsbrevet?
·      Eidsfoss naturfelleskap, presentasjon.
·      Hans Jacob Peters om mineraler i kroppen og i jorden.
·      Randi Gjerdrum om boken ”Occupy World Street”
·      Lang pause med anledning til å bli kjent med hverandre.
·      Spontane innspill og oppdateringer om andre prosjekter fra de som er tilstede. Baldron, kurs i Økosamfunn design i regi av SO, Permakultur forening kursprogram 2014 og flere andre.
·      Møtet slutter kl. 21 00.

Hvordan finne frem:

http://www.studieforbundetso.no/

For mer informasjon: https://okosamfunn.no/ eller 
Se også facebook siden: https://www.facebook.com/groups/375204775916113/

Neste Åpent Møte blir i mai 2014