Årsmøte april 2014

Hjertelig velkommen til årsmøte i
Norske Økosamfunns forening

Dato: 2. april 2014, kl. 17 00- 2000

Sted: hos Studieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO,
www.studieforbundetso.no

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. To medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen.
  4. Årsberetning 2013.
  5. Regnskap 2013. Revidert revisor Stig Braathen.
  6. Innkomne forslag og arbeidsplan med åpne møter der økosamfunnsprosjekter presenterer seg.
  7. Drøfting av kontingent og budsjett for kommende periode.
  8. Valg av styre med varamedlemmer.
  9. Valg av revisor og valgkomitee.

Vel møtt.

Hjertelig hilsen Styret i Norske økosamfunns forening.
Leiar Jan Bang har tel 48129653