Audun Gulliksen presenterer mangfold innen permakulturell levemodell.

Forenings møte 18 april 2012.

Audun Gulliksen presenterer mangfold innen permakulturell levemodell.

PERMAKULTURELL LEVEMODELL

Presentasjon fra Audun Gulliksen.

Dette er min egen visjon (Audun), som er tenkt å kunne fungere i en kontekst av en kollektiv økolandsby visjon. Prosjektet ble nylig presentert for økolandsbyen og er fortsatt i oppstarts/godkjenningsfasen. Flere har gitt mange gode innspill og er positive. Så prosjektet er ikke bare laget av meg, men har elementer som jeg selv ikke hadde tenkt på. Og innholdet er fortsatt i utvikling. Prosjektet er også tenkt å kunne invitere andre til å være med i den videre prosessen, for de som ønsker det (ta gjerne kontakt). Men jeg kommer uansett til å sette i gang på egen hånd og jeg håper å kunne inspirere og bli inspirert.

Hoved inspirasjonen jeg hadde til prosjektet er fra Sepp Holzer, Geoff Lawton, Anastasia (Ringing Cedar Series) og Natursamfunn, og naturen da, ikke minst. Og så er det jo selvfølgelig noe inni meg som resonerer med disse ideene, og det er jo kanskje den viktigste inspirasjonen og drivkraften til å sette igang med noe selvstendig. Samtidig er det menneskene rundt meg som gir meg tro og håp om at det er mulig å sette i gang.

Det viktigste målet med prosjektet er å komme nærmere naturen (samarbeide) og bli selvstendig i en overkontrollert kultur (selfempowered). Les mer om tankene bak prosjektet og ideer om hvordan prosjektet kan realiseres på denne linken:

http://audun.gulliksen.org/Hurdal/Space_of_Love/Permakulturell_Levemodell_4.pdf