Presentasjon av Auroville i India

Forenings møte 18 april 2012.

Ann Elsie Morger forteller om erfaringer fra Auroville Ecovillage i India. Hun har også mange erfaringer med læringsmiljø og læringsmetoder i økosamfunn og vi gleder oss til en temakveld om dette til høsten. Ann Elsie er initiativtaker til Sofieville, en spirituell økolandsby i Norge.

Ann Elsie anbefalte frivillige bidrag til vår miljøkonto nr  1254.05.59390 i Cultura  sparebank. Nøf takker for alle bidrag og påminnelsen. Vi anbefaler også andre å åpne konto i Cultura og hjemmesiden www.cultura.no  med bladet pengevirke som har mange temanummer om økosamfunn.

AUROVILLE,

www.auroville.org. Spirituell økolandsby nær Pondicherry, i Tamilnado, India, 2012

v/ Ann Ellsie Morger, E-post: initiativtaker til SOFIEville, spirituell økolandsby i Norge.
Ann Elsie Morger.

FAKTA og egne erfaringer fra 2 reiser i India 2011 og 2012.

AUROVILLE ble startet i 1968 av Sri Aurobindo fra India og The Mother fra Frankrike.
Sri Aurobindo f. 15.aug 1872 I Calcutta. The Mother (Mirra Alfassa) f. 21.aug 1878 i Paris.

Sri Aurobindo:

Som syvåring ble Sri Aurobindo sendt til England for å gå på skole, med videre studier på Cambridge University.  Da han var 20 år gammel (1892) vendte han tilbake til India. På daværende tidspunkt kjente han lite til Indisk kultur eller språk.  Han begynte imidlertid å studere Vedic kultur, Sanskrit og Bengali. Samtidig involverte han seg politisk i frigjøringen av India fra Storbritannia. Han ble i den forbindelse arrestert i 1908. I fengslet fikk han anledning til å lese ”the Bagavad Cita and the Upanishads”. Samtidig begynte han å praktisere intens meditasjon. Da han ble løslatt, hadde hans syn på livet, endret seg radikalt. Fra å bruke yoga som middel, til å oppnå spirituell styrke og energi i sitt politiske arbeid for å løsrive India fra Storbritannia, forsto han nå, at hans oppgave gjaldt noe enda større, nemlig hele verden og menneskehetens fremtid. I 1910 kom Sri Aurobindo til Pondicherry. Der begynte han å utvikle en ny yoga, han kalte ”integral yoga”- som kombinerte essensen av tradisjonell yoga, samtidig som han opphøydet/transenderte dem. Fra 1914-1921 publiserte han sine store verk månedlig på engelsk; ”The Arya”.

The Mother:

Som femåring hadde hun sin første spirituelle opplevelse. Men det var først noen år senere da hun møtte Max Theon- en energisk karakter med ekstraordinær styrke at hun fikk forklaringer på sine indre erfaringer. 14. mars 1914 kom Mirra til Pondicherry og møtte Sri Aurobindo for første gang. Hun sa; ”I det øyeblikket jeg så Sri Aurobindo, visste jeg at det var ham som var kommet til verden for å gjøre dette arbeidet, og at det var ham jeg skulle arbeide sammen med.

Utbruddet av Første Verdenskrig gjorde at hun måtte vende tilbake til Frankrike. I april 1920 kom hun tilbake til Pondicherry og forlot aldri stedet. For de neste 30 årene ble Mirra kalt ”The Mother” av Sri Aurobindo for å annerkjenne hennes enestående spiritualitet, og ble hans spirituelle samarbeidspartner.

Da Sri Aurobindo i 1926 trakk seg tilbake til ”sitt rom” overlot han ansvaret for organiseringen av ashramen, som spontant hadde formet seg rundt dem, til The Mother.

I 1926 trakk Sri Aurobindo tilbake og henga seg til å bringe ned en høyere bevissthet som han kalte ”supramental” consciousness – inn i sin kropp og inn i jordas atmosfære, som en forutsetning for det neste steg i menneskehetens evolusjon. Han forlot sin kropp i 1950.

Fra 1950 fortsatte The Mother arbeidet som hun hadde dedikert sitt liv til. Hun døde i 1973

India ble selvstendig fra Storbritannia i 1948

Pondicherry, tidl. Fransk koloni ble selvstendig i 1953

THE AUROVILLE CHARTER

Visjonsdokument

Auroville tilhører ingen bestemt person.

Auroville tilhører menneskeheten i sin helhet.

For å bo i Auroville må man være villig til å tjene

”Den Gudommelige Bevissthet”.

Auroville er stedet for endeløs læring, for konstant utvikling, og ungdom som aldri eldes.

Auroville ønsker å være broen mellom fortid og fremtid. Ved å ta med seg, eller bruke alle fortrinn fra alle oppdagelser utenfra og innenfra vil Auroville driste seg til å spire/vokse mot en fremtidig virkeliggjøring.(realisasjon).

Auroville vil være et sted for materiell og spirituell utforskning på en levende menneskelig inkarnasjon med en nåværende, reell felles enhet/identitet. (Human Unity).

Aurovilles beliggenhet og befolkning.

Auroville ligger 8 km nord for Pondicherry (Puducherry) og 160 km syd for Madras i staten Tamil Nado i syd-India. Hele Auroville er planlagt arketektonisk som (Galaxy) MELKEVEIEN. Kun deler av planen er realisert. For tiden er det 100 enheter spredd utover 200 mål (20 square km). Det bor ca. 2000 personer der fra rundt 40 forskjellige nasjoner.

40 % av dem er indere, 20 % er franskmenn, 20 % er tyskere. De resterende 20 % er 5 dansker, 1 nordmann og 35 andre nasjonaliteter.

Hensikten med Auroville er å virkeliggjøre menneskelig fellesskap (Human Unity).

Aurovilles organisering:

Auroville er organisert med gullkuppelen Matrimandir i midten. Den kalles det spirituelle senter eller sjelen i Auroville. Kuppelen består av 26 kg gull. Den er 36 m i diameter, 29 m i høyden. Fundamentet  står 10 m under jorden. Byggingen av Matrimandir ble påbegynt i 1971 og ferdigstilt i 2003. En gang underveis, raste den helt sammen, så de måtte begynne på nytt.

Erfaring fra Matrimandir: Da jeg gikk inn i den hadde jeg en følelse av å gå rett inn i himmelrommet.  Det er den mest spennende konstruksjon jeg har sett. The Inner Chamber er en fantastisk opplevelse som knapt kan beskrives. I 2011 var jeg der 1 gang. I 2012 var jeg der 5 ganger. Det er det vakreste rom jeg har vært i i mitt liv. Hensikten med The Inner Chamber er at man kan sitte i stillhet for konsentrasjon eller meditasjon. Å oppleve stillhet, med masse mennesker fra hele verden sittende på puter på gulvet rundt en krystalkule på

0,70 m i diameter mens sollyset treffer kulen, er helt magisk. Under kuppelen er det meditasjonsrom i 12 forskjellige farger. Alle fargene står for forskjellige egenskaper.

Jeg fikk kun anledning til å meditere i 3 av rommene. Det var godt.

Amfiteateret:

Utenfor Matrimandir ligger Amfiteateret, hvor de har sermonier 4 ganger i året. Da tenner de ilden. I midten av Amfiteateret står en urne. Formen er en lukket Lotusblomst. Den symboliserer at menneskehetens høyere bevissthet enda ikke har åpnet seg.

Oppe i denne urnen ligger jord fra 124 forskjellige nasjoner i verden og fra 23 forskjellige stater i India (tror det er alle). Auroville har sin offentlige godkjenning gjennom Unesco og fra Den Indiske Stat, og er forpliktet til å følge overordnede indiske lover og regler selv om de har sine interne strukturer innenfor Aurovelle.

På den andre siden av Matrimandir holder de på å bygge 12 hager. Hver hage skal ha blomster som symboliserer forskjellige menneskelige egenskaper. Der er et stykke arbeid igjen.

Økonomisk organisering:

De har 2 målsettinger. Den ene, er å utvikle en intern økonomi som eliminerer bruk av penger internt i Auroville, men som sørger for innbyggerne ut fra deres behov. Alle får kost og logi og litt lommepenger utenom per mnd. Hvis de ønsker å reise og drive kurs utenfor, må de selv skaffe penger, slik at de ikke belaster fellesskapet.

Det andre er å bli selvforsynt, når det gjelder mat, klær, skole, helse og andre tjenester.

I dag driver de med økologisk dyrking av mat. Vet ikke hvor mye de er selvforsynt.

De har egen skole, egne bedrifter innen økologisk mat, klær, skinnmaterialer, Data, bokproduksjon. Deres Helsesenter betjener også lokalbefolkningen i nabobyen.

De har Rådhus (Town Hall) for administrering.

De har et Visitor Center for interesserte besøkende. Auroville er ikke en turistattraksjon.

Første året bodde jeg utenfor og var kun innom på besøk. I år bodde jeg sammen med min gruppe på The Guest House. Her var det kun besøkende, utenom en familie, der mannen var administrator for denne delen. Han sa noe om at det på nåværende tidspunkt er blitt vanskeligheter i forhold til beslutningsprosesser. Da The Mother levde var ting mye enklere.

De trenger også flere mennesker inn der. Kanskje kan 20.000 leve der. Man han var fortsatt optimist m.h.t. utviklingen av Auroville. Han kom tydelig fra en høyere klasse i India, og hadde hatt mange muligheter, men valgte å bo der, fordi han trodde på det.

Sosialt:

Som besøkende treffer man først og fremst på andre besøkende fra andre land. Det var gamle og unge fra hele verden som følte seg tiltrukket av tanken bak Auroville.

Beboerne treffer man så vidt i Town Hall, Visitor Center, butikkene eller kafeene.

Det er anlagt sykkelstier gjennom mesteparten av området, slik at det er lett å ta seg frem. Folk er vennlige, men jeg følte ikke at man kom nært innpå dem. Det er et stort område så det er ikke lett å få tak i Auroville kulturen på bare 1 ukes tid.

Den hjemmelagde økologiske maten var god. Vannet er ekstremt godt. De har en egen renselsesprosess for vannet. Når vi kjøpte vann på flasker etter å ha vært der, smakte flaskevann vondt. I motsetning til de fleste steder i India, er det rent der, grønt og trivelig.

Det er folk fra hele verden som kommer dit for å bo der 1 år eller så. Noen kan visstnok også studere der. Nærmere info finnes sannsynligvis på nettet.

Det finnes ikke alkohol eller andre rusmidler innenfor Auroville. Det er på lik linje med andre  Ashramer (spirituelle kollektiv) i India.

For meg var besøkene i Matrimandir høydepunktet. Noe som kan anbefales på det varmeste.